پنج‌شنبه/ 29 مهر / 1400

غزل 85 حافظ (شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت) به همراه شرح

شرح غزل 85 حافظ / شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت

بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم
وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت

عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد
دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت

شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن
در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت

همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت

بیشتر بخوانید: زندگینامه حافظ شیرازی شاعر و حکیم قرن هشتم

شرح غزل 85 حافظ / شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
شرح غزل 85 حافظ / شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت

شرح غزل 85 حافظ (غزل شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت)

شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
روی مه پیکر او سیر ندیدیم و برفت

از لب شیرین و سرخ معشوق شربتی نچشیدیم و روی همچون ماه او را سیر ندیدیم، او رفت و ما را تنها گذاشت.

گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود
بار بربست و به گردش نرسیدیم و برفت

گویی یار از همنشینی با ما آن چنان ملول و دلتنگ شده بود که بار خود را بربست و به شتاب رفت به طوری که حتی به گرد پای او نیز نرسیدیم.

بیشتر بخوانید: حافظ شیرازی شاعری بی همتا

بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم
وز پی اش سوره اخلاص دمیدیم و برفت

بسیار ما سوره فاتحه و حرز یمانی و سوره اخلاص را برای معشوق خواندیم و به دنبالش فوت کردیم تا او به سلامت به مقصد برسد.

فاتحه: سوره حمد، فاتحة الکتاب

حرز: پناهگاه، در اصطلاح تعویذ و دعایی است که برای حفظ از خطر و آفت می خوانند و یا می نویسند و به همراه خود می برند.

حرز یمانی: ادعیه ای چند است که گویند پیامبر به حضرت علی وقت سفر به یمن تلقین و تعلیم فرمود.

سوره اخلاص: سوره توحید

عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد
دیدی آخر که چنین عشوه خریدیم و برفت

ما را فریب دادند که از مقابل ما عبور خواهی کرد و تو را خواهیم دید. دیدی ای دل که چگونه فریب خوردیم و یار از بر ما گذر نکرد و ما را ترک گفت.

عشوه دادن: فریب دادن

بیشتر بخوانید: حافظ انسان شناس بزرگ؛ نوشته ای از دکتر دینانی

شد چمان در چمن حسن و لطافت لیکن
در گلستان وصالش نچمیدیم و برفت

معشوق در چمن لطافت و زیبایی خرامان شد و جلوه گری کرد و در حالی که ما از گلزار وصالش گلی نچیدیم و بهره ای نبردیم، او ما را ترک کرد و رفت.

همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم
کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت

از حسرت اینکه نتوانستیم از یار خداحافظی کنیم تمام شب را مانند حافظ ناله و زاری کردیم.

بیشتر بخوانید: بررسی رزق و روزی در اشعار حافظ شیرازی

در این شرح غزل حافظ از کتاب های حافظ نامه، شاخ نبات حافظ و حافظ معنوی نیز استفاده شده است.

حافظ نامه؛ که به مفاهیم کلیدی ابیات دشوار حافظ توسط بهاء الدین خرمشاهی پرداخته شده است.

شاخ نبات حافظ؛ شرح غزل حافظ است که توسط دکتر محمدرضا برزگر خالقی نوشته شده است.

حافظ معنوی؛ غزلیات حافظ شیرازی به روایت دکتر دینانی است.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا