ادبیات ادبیات و هنر

علامه علی اکبر دهخدا و چرند و پرند (قسمت چهارم)

دهخدا - چرند و پرند - صوراسرافیل - علامه علی اکبر دهخدا

چرند و پرند علامه دهخدا

جذاب ترین بخش روزنامه صوراسرافیل یک ستون فکاهی تحت عنوان چرند و پرند بود که به قلم دهخدا نوشته می شد.

سبک نگارش چرند و پرند دهخدا در ادبیات فارسی بی سابقه بود. با این سبکِ دهخدا مکتب جدیدی در روزنامه نگاری و نثرفارسی معاصر پدید آمد.

چرند و پرند دهخدا در روزنامه صوراسرافیل با طعنه های زیرکانه و بیانی تمسخرآمیز افراد و اقشاری که سد راه پیشرفت جامعه بودند را مورد انتقاد قرار می داد.

 

مقاله سوم از شماره ۳ روزنامه صوراسرافیل

جواب مکتوب

عزیزم خرمگس! اولاد آدم مثل تو سر سلامت به گور نمی برد. تو را چه شده که خودت را داخل امور دولتی کردی و به این و آن لقب می دهی یا از آن ها لقب می گیری.

مگر نشنیدی که شاعر می گوید: صلاح مملکت خویش خسروان دانند.

گذشته از این ها تو چرا باید حق نمک را فراموش کنی و خدمات دکتر میرزاخان، ملقب به پِرَنس ارفع الدوله را از نظرت محو کنی؛ مگر مفاد قرارداد وام گرفتن ایران از روسیه را نخوانده ای؟

مگر از غریب نوازی ها و مهمان دوستی های او مطلع نشده ای؟ مگر روزنامه های خارجی را نمی بینی که در آن ها هر روز پرنس بیچاره از کوتاهی اسم خودش گله می کند.

اگر من جای تو باشم این لقب را می دهم به پرنس و دعوا را کوتاه می کنم و بعد از این هم ایشان را این طور خطاب می کنم: سفیر کبیر افیالتس پرنسِ صلح دکتر امیر نویان میرزا رضاخان ارفع الدولهِ دانش.

بخوانید!  آرزوهایی که حرام شدند؛ داستان کوتاهی از شل سیلورستاین

 

مخلص شما دخو

در مطالب بعد به مقالات دیگری از چرند و پرند علامه دهخدا می پردازیم.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

شاعر پیر و پیر شاعران؛ خاطره ای از عباس کیارستمی به بهانه درگذشت اخوان ثالث

محمد زکی زاده

شعرپروین، شعرخرد و عاطفه است*؛ به بهانه زادروز پروین اعتصامی

محمد زکی زاده

زمستان شکست و رفت…

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید