ادبیات غلط ننویسیم

غلط ننویسیم قسمت سوم

غلط ننویسیم - غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی

غلط ننویسیم قسمت سوم

 

۱. جذر / جزر

جذر به معنی ریشه است و یکی از اصطلاحات ریاضی است؛ اما جزر را به پایین ‌رفتن آب دریا می‌گویند.

 

۲. جزء / جزو

اصل این کلمه در عربی «جزء» است؛ اما فارسی‌زبانان از قدیم آن را «جزو» نوشته و گفته‌اند.

 

۳. هنگام جمع‌ بستنِ کلمات با گان، «ه» غیرملفوظ را باید حذف کرد: غلط: کشته‌گان، تشنه‌گان، برنده‌گان و… ؛ درست: کشتگان، تشنگان، برندگان و…

 

۴. بهتر و حتی درست‌تر است که کلماتی مانند مؤمنین، معلمین، روحانیون، انقلابیون و… را به‌جای ین یا ون با ان یا ها جمع ببندیم.

 

۵. جناغ و باجناغ

با همین املا صحیح است و برخی آن را به‌غلط با «ق» می‌نویسند.

 

۶. استفاده از جهتِ، به‌جهتِ و ازجهتِ به‌جای «برای» غلط نیست.

 

۷. برائت / براعت

برائت به معنای بیگناهی و پاکدامنی و مجازا به معنای دوری و بیزاری است.

براعت به معنای کمال فضل و ادب و برتری بر دیگران به علم است.

 

۸. بزدل / بددل

امروزه به کسی که ترسو باشد، بزدل می گویند و حال آنکه این ترکیب ظاهرا در متون قدیم فارسی به کار نرفته است و بعید است که هرگز بز را که به چستی و چالاکی معروف است، ترسو دانسته باشند.

گویا اصل این اصطلاح بددل بوده که بر اثر تحریف مبدل به بزدل شده است.

 

۹. بنیاد / بنیان

بنیاد واژه فارسی به معنای پایه بنا، پی بنا است.

بنبان کلمه عربی به معنای خود بنا و خانه است.

 

۱۰. پایه گذار

املای این کلمه به همین صورت صحیح است. بعضی به صورت پایه گزار می نویسند و غلط است.

بخوانید!  داستان شش کلمه ای از ارنست همینگوی

 

 

بیشتر بخوانید

غلط ننویسیم قسمت اول

غلط ننویسیم قسمت دوم

 

در این نوشته به کتاب غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی توجه شده است.

در این نوشته به ارایه غلط ننویسیم قسمت سوم پرداختیم و در مطالب بعد به ذکر موارد دیگر می پردازیم.

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

در محضر جلال الدین محمد بلخی؛ به بهانه بزرگداشت مولانا

محمد زکی زاده

داستان کوتاه پریچهر (قسمت بیست و سوم)

ارغوان فاطمی

در شبستان شعر معاصر همراه با شاعر لحظه‌های ناب قیصر امین پور

زهرا فخرایی

دیدگاه خود را ثبت کنید