ادبیات غلط ننویسیم

ملغمه یا ملقمه ؟ / مهجور یا محجور ؟

غلط ننویسیم - غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی

غلط ننویسیم قسمت نهم

بیایید با هم درست نوشتن را تمرین کنیم و زبان فارسی را بدون غلط به کار ببریم.

 

۱. محظور یا محذور

محظور به معنی ممنوع و حرام است.

محذور به معنای آنچه از آن می ترسند، گرفتاری و مانع است.

 

۲. مزمزه یا مضمضه

مضمضه کردن یعنی گرداندن آب در دهان برای شستن آن.

مزه مزه کردن مخفف مزمزه کردن یعنی چشیدن یا نرم نرم خوردن است.

 

بیشتر بخوانید: خدمتگزار یا خدمتگذار ؟ / درب یا در ؟

۳. مستور یا مسطور

مستور به معنای پوشیده و پنهان است.

مسطور نیز به معنای نوشته شده، به سطر درآمده و… است.

 

۴. مَسّ یا مَسح

مَسّ به معنی دست مالیدن به، دست زدن به (چیزی یا کسی) است. مثل آن که می گویند اگر کسی میت را مَسّ کند غسل مس میت بر او واجب می شود.

مسح به معنی مالیدن دست آغشته به آب وضو بر پیش سر و پا است.

بیشتر بخوانید: تپیدن یا طپیدن ؟ / تشت یا طشت ؟

 

۵. مفروض یا مفروز

مفروض به معنی فرض شده، تصور شده و مطرح شده است.

مفروز یعنی مجزا، جدا شده و مشخص شده.

 

۶. مُکفی

این کلمه در عربی به معنای خوشگذران است و به معنای بسنده به کار نرفته است.

امروزه آن را به جای کافی به کار می برند که غلط است.

 

بیشتر بخوانید: گرایشات یا گرایش ها ؟ / قدر یا غدر ؟

۷. ملاط یا ملات

ملاط به معنای (مخلوطی از آهک و ماسه که در بنایی به کار می رود) است. املای صحیح آن ملاط است و نوشتن آن به صورت ملات اشتباه است.

بخوانید!  بررسی رزق و روزی در اشعار فردوسی و اسدی طوسی

 

۸. ملغمه یا ملقمه

برخی آن را به صورت ملقمه می نویسند که اشتباه است و درست آن ملغمه است.

بیشتر بخوانید: غلتک یا غلطک ؟ / فرمایشات یا فرمایش ها ؟

 

۹. مُنَغَّص یا منقض

به معنای تیره و مکدر است.

غالبا در مورد عیش به کار می رود: عیش کسی را منغص کردن.

بعضی این کلمه را به صورت منقص یا منقض می نویسند که غلط است.

 

بیشتر بخوانید: طوفان یا توفان ؟ / سفیر یا صفیر ؟

۱۰. مهجور یا محجور

مهجور یعنی جدا شده، دور افتاده و محجور یعنی ممنوع از تصرف در اموال خود.

 

 

بیشتر بخوانید

باجناغ یا باجناق ؟ / پایه گذار یا پایه گزار ؟

باتری یا باطری ؟ / امانت گزار یا امانت گذار ؟

آرایه یا پیرایه ؟ / آزوقه یا آذوقه ؟

نمازگزار یا نمازگذار ؟ / ناهار یا نهار ؟

 

در این نوشته به کتاب غلط ننویسیم ابوالحسن نجفی توجه شده است.

در این نوشته به ارایه غلط ننویسیم قسمت نهم پرداختیم و در مطالب بعد به ذکر موارد دیگر می پردازیم.

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

محرم در ادبیات فارسی / همراه با شهریار

محمد زکی زاده

معرفی کتاب «قلندر و قلعه» نوشته دکتر سید یحیی یثربی

نویسنده

معرفی کتاب «شوهر آهو خانم» نوشته علی محمد افغانی

نویسنده

دیدگاه خود را ثبت کنید