سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

قطعه ربنا محمدرضا شجریان

متن و ترجمه دعای ربنا

ربنّا لاتُزغ قُلوبنّا
بعد اذ هديتنا و هب لنا
من لَدنكَ رحمة إنك أنت الوَهاب
إنه كان فريق؛ من عبادی يقولون
ربنّا امنا فاغفرلنا؛ و ارحمنا و إنت خير الرحمين
إذ اول الفتية؛ ال الكهف فقالوا
ربنّا اتنا مِن لَدنكَ رحمة و هيی لَنا من إمرنا رشداً
و لما برزواً لجالوت و جنودة قالو
ربنّا أفرغ علينا صبراً و ثبت إقدامنا و اَنصرنا علی القَوم الكافرين

بارالها
دل های ما را به باطل ميل مده
پس از آن كه به حق هدايت فرمودی
و به ما از لطفِ خويش اَجر كامل عطا فرما
كه همانا تويی بخشنده بی عوض و منت
زيرا شماييد كه چون طايفه ای از بندگانِ صالح؛ روی به من آورده و عرض می كردید
بارالها
ما به تو ايمان آورديم
تو از گناهان ما درگذر و در حقِ ما لطف و مهربانی فرما
كه تو بهترين مهربانان هستي
چون آنها در ميدانِ مبارزه جالوت و لشكريان او آمدند
از خدا خواستند كه پروردگارا به ما صبر و استواری بخش
و ما را ثابت قدم دار و ما را بر شكستِ كافران ياری فرما

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا