چهارشنبه/ 5 مهر / 1402
هوش مصنوعی AI

کسب و کار الکترونیک

هوش مصنوعی AI

هوش مصنوعی و مشاغل حذف شونده

در این مقاله به زمینه های رشد هوش مصنوعی پرداخته شده است و وضعیت حال حاضر و آینده هوش مصنوعی بر مشاغل دنیا گفته شده است.

۱۰ استارتاپ برتر در زمینه اینترنت اشیاء

در این مقاله به معرفی ۱۰ شرکت برتر در زمینه اینترنت اشیاء پرداخته شده است و بر اساس آنها در مورد این که اگر در کشور یک شرکت اینترنت اشیاء بخواهد افتتاح شود می بایستی در چه زمینه ای کار کند.