مجله اینترنتی تحلیلک

سه شنبه/ 26 تیر / 1403
Search
Close this search box.
ویژگی های اندامی / رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

اجرای ویژگی های اندامی بر روی الگو / رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

در روش سایزبندی بعد از کشیدن الگوی اصلی درصورت نیاز ویژگی های اندامی را بر روی آن پیاده می کنیم.

همراهان همیشگی مجله اینترنتی تحلیلک، در مجموعه آموزش های خیاطی در مطلب پیش رو قصد داریم تا با آموزش رفع ایراد شکم بزرگ در الگو و اجرای ویژگی های اندامی بر روی الگو دامن و بالاتنه با روش سایزبندی در خدمت شما باشیم.

آموزش اجرای ویژگی های اندامی بر روی الگوی اصلی دامن

در این روش رسم الگوی دامن بر مبنای سایزبندی است.

روش اندازه گیری: دور باسن، دور کمر، قد دامن، از کمر تا زانو

بعد از کشیدن الگوی اصلی در صورت نیاز ویژگی های زیر را بر روی آن پیاده می کنیم.

۱_ برای افرادی که شکم بزرگ دارند از وسط جلو ۲_۱.۵ سانتی متر بالا آمده و به پهلو صفر می کنیم.

ویژگی های اندامی / رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

ویژگی های اندامی / رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

۲_ برای افرادی که باسن برجسته دارند ۲_۱.۵ سانتی متر از پهلو بالا آمده (هم پشت هم جلو) به وسط پشت و جلو صفر می کنیم.

ویژگی های اندامی / رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

۳_ در رسم الگوی دامن برای افرادی که هم پهلو برجسته و هم باسن برجسته دارند، از پهلو ۲_۱.۵ سانتی متر بالا رفته به وسط جلو صفر می کنیم. برای قسمت پشت از پهلو و وسط پشت ۲_۱.۵ سانتی متر بالا آمده و به هم وصل می کنیم.

ویژگی های اندامی / رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

۴_ برای افرادی که کمرهای خیلی گود دارند الگوی دامن را به این صورت رسم می کنیم که از وسط پشت الگوی دامن ۱.۵_۱ سانتی متر پایین آمده و به پهلو صفر می کنیم.

ویژگی های اندامی / رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

۵_ برای خانم هایی که اختلاف باسن و کمر در آن ها خیلی زیاد است، فضای مابین پنس و وسط جلو (الگوی جلو دامن) و پنس و وسط پشت (الگوی پشت دامن) را نصف کرده و یک پنس جدید که قد آن نصف پنس اصلی باشد، ایجاد می کنیم و آن را روی الگو می بندیم. می توانیم در قسمت زیپ وسط پشت ۲ سانتی متر داخل شویم و برای اینکه قد وسط پشت اندازه شود به علت بزرگی باسن خط باسن را از وسط پشت برش زده و به پهلو به صفر می رسانیم. مابین این خط را ۲ سانتی متر اوزمان می دهیم.

ویژگی های اندامی / رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

برای کسانی که شکم بزرگ دارند ۵ سانتی متر و کسانی که شکم معمولی دارند ۳ سانتی متر از جلو الگو اضافه می کنیم.

در پهلو مانند تصویر به صفر می رسانیم.

رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

ویژگی های اندامی / رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

رفع ایراد گودی کمر در الگو

برای کسانی که گودی کمر دارند، از خط کمر قیچی می کنیم.

از خط کمر به مقدار گودی پایین می رویم و در پهلو به صفر می رسانیم. سپس از خط کمر قیچی می کنیم و می بندیم.

سپس برای جبران این عمل و برای اینکه پشت لباس کوتاه نشود مقداری که گودی گرفته ایم را از پایین الگو اضافه می کنیم و در پهلو به صفر می رسانیم.

ویژگی های اندامی / رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

ویژگی های اندامی / رفع ایراد شکم بزرگ در الگورفع ایراد بالاتنه بلند در الگو

برای کسانی که بالاتنه بلند دارند، یعنی خط کمر سر جای خود قرار نگرفته است و بالاتر از آرنج است، خط کمر را برش زده و ۲ سانتی متر اوزمان می دهیم.

این کار را هم در الگوی جلو و هم در الگوی پشت انجام می دهیم.

ویژگی های اندامی / ایراد بالاتنه بلند در الگو

ویژگی های اندامی / رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

رفع ایراد بالاتنه کوتاه در الگو

برای کسانی که بالاتنه کوتاه دارند، یعنی خط کمر سر جای خود قرار نگرفته است و پایین تر از آرنج است، از خط کمر قیچی می کنیم. از خط کمر به بالا ۲ سانتی متر علامت می زنیم.

یک خط می کشیم و قسمت برش خورده از خط کمر را روی خط کشیده شده می گذاریم و می چسبانیم. (هم در جلو و هم در پشت)

ویژگی های اندامی / رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

سرشانه زیاد

برای لباس های جلو بسته از بازی یقه نیم سانتی متر داخل می رویم و به خط کمر به صفر می رسانیم. این کار برای این است که جلوی لباس قشنگ بایستد.

اگر در پرو پاترون سرشانه زیاد بود آن مقدار را از سرشانه کم می کنیم و در خط کارور به صفر می رسانیم. اگر کارور زیاد بود آن را از کارور به سمت سرشانه و حلقه به صفر می رسانیم.

ویژگی های اندامی / رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

نکات مهم دوخت در روش سایزبندی

۱-برای دوخت پاترون فقط سرشانه و پهلو زاپاس می خواهد. برای پهلو ۲ سانتی متر و برای سرشانه ۱.۵ سانتی متر.

۲-دور سینه به علاوه ۶ تقسیم بر ۲، دور کمر به علاوه ۴ تقسیم بر ۲، دور باسن به علاوه ۶ تقسیم بر ۲. برای پالتو دور سینه به علاوه ۸ تقسیم بر دو، دور کمر به علاوه ۶ تقسیم بر ۲، دور باسن به علاوه ۸ تقسیم بر دو.

۳-برای اینکه کت خوش فرم باشد برای افراد چاق و معمولی ۱.۵ سانتی متر و برای لاغرها ۲ سانتی متر از گودی کمر پشت داخل می شویم و به خط باسن و گردن وصل می کنیم.

ویژگی های اندامی / رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

ویژگی های اندامی / رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

۴-بعد از اینکه به دور سینه و کمر و باسن گشادی لازم را دادیم و تقسیم بر دو کردیم الگو را کنترل می کنیم.

۵-پنس کنفرماسیون را ۲ سانتی متر از بالا کوچک می کنیم و برای جبران این پنس از حلقه آستین جلو ۲ سانتی متر پایین می آییم.

ویژگی های اندامی / رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

۶-برای دوخت کت، پالتو و مانتو همیشه باید ۲ سانتی متر حلقه آستین ها را چه در جلو و چه در پشت گشاد کنیم.

۷-برای لباس های جلو بسته اگر بخواهیم پنس کنفرماسیون یا سینه را بدوزیم باید قد آن را ۳ سانتی متر از نوک سینه کم کنیم.

۸-همیشه باید لقی اولیه و پایه را روی الگو پیاده کنیم. به این صورت که از نوک سینه تا ۲/۱ هلال گردن خطی کشیده و یک پنس ۱ سانتی متر ایجاد می کنیم.

ویژگی های اندامی / رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

ویژگی های اندامی / رفع ایراد شکم بزرگ در الگو

۹-همیشه ویژگی های اندامی بعد از پوشیدن پاترون روی الگو برطرف شود.

نحوه اندازه گیری در خیاطی به روش سایزبندی

برای اندازه گیری دور سینه، دور کمر، دور باسن، دور بازو و حلقه را نیاز داریم.

اگر حلقه را کیپ اندازه گیری کردیم به علاوه ۴ می کنیم، برای دور بازو هم همینطور عمل می کنیم.

جای دوخت

جای دوخت برای پهلو ۲ سانتی متر، سر شانه ۱.۵ سانتی متر

حلقه آستین ۱.۵ سانتی متر

پایین لباس ۳ سانتی متر

روش الگوی سایزبندی

آموزش مطالب خیاطی آسان براساس الگوهای آماده طراحی شده است. در این روش الگوها براساس سایزبندی (سایز ۳۲تا ۵۴) آماده شده اند.

برای هر بار دوخت لباس شما عزیزان نیازی به محاسبات و کشیدن الگوی اولیه ندارید و تنها پس از رسم الگوی سایز مورد نظر بر روی کاغذ الگو، ویژگی های اندامی مورد نظر را بر روی آن پیاده می کنید و به آسانی می توانید خیاطی خود را آغاز کنید.

 برای هر سایز از الگو باید پاترون مورد نظر آن سایز را نیز بدوزید. ویژگی های اندامی بعد از پوشیدن پاترون مشخص می شوند و آن ها را بر روی الگو پیاده می کنید.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

5 4 رای ها
امتیازدهی به مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x