مجله اینترنتی تحلیلک

جمعه/ 4 خرداد / 1403
Search
Close this search box.
زندگینامه آکیو موریتا موسس شرکت سونی

آبان 18, 1398

شیوانا

دوست داشتنی باش (مجموعه داستان‌های شیوانا)

مجموعه داستان های شیوانا… شیوانا از کوچه ای می گذشت چشمش به چند پسر بچه افتاد که دور هم جمع شده بودند، یک لحظه یاد روزهای بچگی و دوستانش افتاد، روزهایی که خاطراتش همیشه در ذهنش می درخشید.