مجله اینترنتی تحلیلک

یکشنبه/ 30 اردیبهشت / 1403
Search
Close this search box.
اسهال مسافران

آذر 18, 1398

نحوه رسیدگی پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل

نحوه رسیدگی پرونده مالیاتی صاحبان مشاغل، اشخاص حقیقی

پس از انجام تکالیف قانونی از سوی مؤدی مالیاتی صاحب درآمد مشاغل در راستای ثبت‌نام و ارائه اظهارنامه مالیاتی، نوبت به رسیدگی پرونده مالیاتی و اظهارنامه تسلیم‌شده از سوی مؤدی و تعیین درآمد و مالیات سال عملکرد موردبحث می‌رسد.