جمعه/ 11 فروردین / 1402
زندگینامه فرانتس کافکا

اسفند 1398

دامن فون شماره 2

خیاطی به روش گرلاوین؛ دامن فون شماره ۲

برای رسم الگوی دامن فون شماره ۲ ابتدا الگوی اولیه مانند دامن فون شماره ۱ می کشیم. سپس خطی از انتهای پنس بزرگ تا پایین دامن کشیده و خط را قیچی می کنیم به طوری که الگو از هم جدا نشود.

annihilation - فیلم نابودی 10

معرفی فیلم نابودی ۲۰۱۸ ( Annihilation )

فیلم نابودی ( Annihilation ) بر اساس رمانی با همین نام از جف واندرمر نویسنده مشهور است. رمانی که پس از انتشار توانست جایزه ادبی ارزشمند «نبیولا» را دریافت کند.