مجله اینترنتی تحلیلک

پنجشنبه/ 10 اسفند / 1402
Search
Close this search box.
نازنین شهرام شکوهی

مهر 25, 1400

شرح غزل ۱۴۳ حافظ / سال‌ ها دل طلب جام جم از ما می‌ کرد

در این مطلب به غزل ۱۴۳ حافظ با مطلع سال‌ ها دل طلب جام جم از ما می‌ کرد و بیت معروف گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند / جرمش این بود که اسرار هویدا می‌ کرد پرداختیم و ضمن ارائه نسخه صحیح این شعر به شرح و تفسیر آن پرداخته ایم.