خانه نویسندگان مطالب توسط angel

angel

Avatar
43 مطالب 3 دیدگاه‌ها
آموزش خیاطی آموزش کشیدن الگوی یقه ایستاده به روش مولربرش یقه یکی از پراهمیت ترین نکات لباس است چون در زیبایی لباس تاثیر زیادی دارد.یقه ایستاده دور گردن در حالت ایستاده قرار می گیرد و برگردان ندارد و خط لبه...
آموزش خیاطی آموزش کشیدن الگوی مچ سادهمستطیلی به عرض ۲ برابر بلندی مچ به اضافه ۲ سانتی متر جای دوخت و به طول دور مچ به اضافه ی ۴ الی ۶ سانتی متر آماده می کنیم.مقدار پایه دکمه را در...
آموزش خیاطی آموزش کشیدن الگوی آستین به روش مولراز نقطه ی 4، 5/1 سانتی متر داخل می رویم و طوری خط می کشیم که در نقطه ی 3 به صفر برسد و خطی که روی خط گونیا شده 6 می...
آموزش خیاطی آموزش کشیدن الگوی آستین به روش مولربرای آستین نقطه ی 1-2، 10/2 کف حلقه بعلاوه نیم می کنیم و علامت می زنیم.خط 1-3، 2/1 بلندی هاست. از نقطه ی 2 قد آستین را مشخص می کنیم و علامت...
آموزش خیاطی آموزش کشیدن الگوی شلوار کوتاه دوبل دارالگوی شلوار را از خط زانو کوتاه می کنیم. پهنای دوبل را به دلخواه انتخاب می کنیم. (4-6 سانتی متر)برای دوبل سرخود به اندازه دو برابر پهنای دوبل+1 سانتی متر قد شلوراک...
آموزش خیاطی آموزش الگوی شلوار راسته گشادبرای کشیدن این شلوار، از الگوی شلوار راسته استفاده می کنیم.با این تفاوت که در این شلوار دیگر دور زانو مد نظر نیست و دم پا از سمت چپ به باسن و از سمت...
آموزش خیاطی آموزش کشیدن الگوی شلوار پیلی دارالگوی قسمت جلوی شلوار را بر اساس 1/4 دور باسن بعلاوه 1-3 سانتی متر می کشیم. (بستگی به تعداد پیله ها دارد.) و روی خط کمر، 1/4 دور کمر به اضافه تعداد پیلی...
آموزش خیاطی آموزش کشیدن الگوی شلوار راسته (الگوی پشت شلوار)برای رسم الگوی شلوار (پشت شلوار) ابتدا الگوی جلوی شلوار را می کشیم، از نقطه ی 20، 2 تا 4 سانتی متر بالا می رویم (برای افراد چاق 4 سانتی متر...
آموزش خیاطی آموزش کشیدن الگوی شلوار راستهاول قد شلوار را از وسط کاغذ الگو مشخص می کنیم.خط 1-2 بلندی بالاتنه است. (1+4/1 دور باسن) که اگر فاق بلند خواستیم بعلاوه 1 یا 2 می کنیم.1-3 قد شلوار است، 3-4 خط...
آموزش خیاطی آموزش برطرف کردن ایراد باسن تو در الگوبعد از کشیدن الگو بر اساس قد پهلو و تبدیل الگو به الگوی فون، از انتهای پنس جلو و پشت، خطی به طرفین چپ و راست می کشیم.الگوی پشت را از...