Category: سلامت کودک

کنترل اضافه وزن

آیا رژیم غذایی برای کنترل اضافه وزن کودکان مانع از رشد آن ها می شود؟

چاقی به طور روز افزون در همه سنین به ویژه کودکان و نوجوانان به سرعت در حال افزایش است و عوارض حاد و مزمن مهمی ایجاد می کند. برخی خانواده ها با اینکه می دانند چاقی نوعی بیماری محسوب می شود، نگران هستند که با کنترل اضافه وزن فرزندان مانع از رشد آن ها شوند.

لحن قاطع والدین با کودک

لحن قاطع والدین با کودک در صورت انجام اشتباه

وقتی کودک مرتکب خطایی مثلا کتک زدن کودک دیگر شد باید با لحن قاطع با او صحبت کنید. خم شوید به نحوی که هم قد او شوید و بلندی قامت شما بچه را نترساند، مستقیم به چشم هایش نگاه کنید (برقراری ارتباط چشمی) چرا که اگر از بالا به او دستور بدهید، حرفتان را نادیده می گیرد.

آموزش مسئولیت به کودکان 1

آموزش مسئولیت پذیری کودکان و مشارکت در خانه

مسئولیت دادن به کودک باید همراه با تشویق کردن، شادی و هیجان و مطابق با توانایی های کودک باشد. در مواقعی که مادر در آشپزخانه مشغول کار است، اجازه بدهید کودک در انجام کارهای ساده مثل درست کردن غذا، مخلوط کردن مواد کیک به شما کمک کند.

مقدار شیردهی به نوزاد / شیر مادر یا شیر خشک

مقدار شیردهی به نوزاد / شیر مادر یا شیر خشک

نوزادان باید هر چند ساعت یکبار شیر بخورند و این خود شیرخوار است که مشخص می کند چند بار در طول روز نیاز به شیر دارد و در واقع قانون شیردهی در مورد شیر مادر بر اساس نیاز و تقاضای کودک است و نه برنامه ریزی شما پس مقدار شیردهی به نوزاد متفاوت است.

بستنی

فواید و مضرات خوردن بستنی برای کودکان و نکات مهم آن

فواید و مضرات خوردن بستنی برای کودکان / والدین باید دقت کنند بستنی های مصرفی حاوی رنگ های مصنوعی و غیر مجاز نباشد، اغلب بستنی های میوه ای که تبلیغ می شود فاقد میوه و حاوی رنگ و طعم های مصنوعی هستند.

Category: سلامت کودک

کنترل اضافه وزن

آیا رژیم غذایی برای کنترل اضافه وزن کودکان مانع از رشد آن ها می شود؟

چاقی به طور روز افزون در همه سنین به ویژه کودکان و نوجوانان به سرعت در حال افزایش است و عوارض حاد و مزمن مهمی ایجاد می کند. برخی خانواده ها با اینکه می دانند چاقی نوعی بیماری محسوب می شود، نگران هستند که با کنترل اضافه وزن فرزندان مانع از رشد آن ها شوند.

لحن قاطع والدین با کودک

لحن قاطع والدین با کودک در صورت انجام اشتباه

وقتی کودک مرتکب خطایی مثلا کتک زدن کودک دیگر شد باید با لحن قاطع با او صحبت کنید. خم شوید به نحوی که هم قد او شوید و بلندی قامت شما بچه را نترساند، مستقیم به چشم هایش نگاه کنید (برقراری ارتباط چشمی) چرا که اگر از بالا به او دستور بدهید، حرفتان را نادیده می گیرد.

آموزش مسئولیت به کودکان 1

آموزش مسئولیت پذیری کودکان و مشارکت در خانه

مسئولیت دادن به کودک باید همراه با تشویق کردن، شادی و هیجان و مطابق با توانایی های کودک باشد. در مواقعی که مادر در آشپزخانه مشغول کار است، اجازه بدهید کودک در انجام کارهای ساده مثل درست کردن غذا، مخلوط کردن مواد کیک به شما کمک کند.

مقدار شیردهی به نوزاد / شیر مادر یا شیر خشک

مقدار شیردهی به نوزاد / شیر مادر یا شیر خشک

نوزادان باید هر چند ساعت یکبار شیر بخورند و این خود شیرخوار است که مشخص می کند چند بار در طول روز نیاز به شیر دارد و در واقع قانون شیردهی در مورد شیر مادر بر اساس نیاز و تقاضای کودک است و نه برنامه ریزی شما پس مقدار شیردهی به نوزاد متفاوت است.

بستنی

فواید و مضرات خوردن بستنی برای کودکان و نکات مهم آن

فواید و مضرات خوردن بستنی برای کودکان / والدین باید دقت کنند بستنی های مصرفی حاوی رنگ های مصنوعی و غیر مجاز نباشد، اغلب بستنی های میوه ای که تبلیغ می شود فاقد میوه و حاوی رنگ و طعم های مصنوعی هستند.