Category: کسب و کار خانگی

کوکداما چیست

کوکداما چیست؟ / گیاهان مناسب برای کوکداما

کوکداما ابتکاری ژاپنی است که قدمت آن به قرن ها پیش باز می‌گردد. این روش راهی برای زیباتر نشان دادن گیاهان است، به طوری که یک توپ خزه‌ای نگهدارنده و بستر اصلی آن گیاه باشد.

دامن پیله دوقلو در وسط

آموزش خیاطی دامن پیله دوقلو در وسط با روش ساده

آموزش دامن پیله دوقلو همراه با نکات و توضیحات کامل. ابتدا پارچه را از عرض تا کرده و از دولای بسته پارچه ۱۰ سانتی متر برای پیله اول داخل می شویم و تا پایین دامن می آییم. برای پیله دوم ۸ سانتی متر دیگر داخل می شویم و تا پایین خط می کشیم…

انواع گل رنبق

انواع گل زنبق / از زنبق ریش دار تا زنبق تاج دار

معرفی انواع گل زنبق و نور مناسب برای نگهداری از این گیاه زیبا. اگر گل زنبق زیاد در سایه بماند، برگ های آن کم رنگ شده و باعث عدم گل‌دهی آن می شود. گل زنبق را باید در اواخر تابستان و در محلی آفتاب‌گیر کاشت. این گیاه به حداقل شش ساعت نور مستقیم خورشید در روز نیاز دارد.

دامن خمره ای

الگوی دامن خمره ای و آموزش خیاطی آن با روش ساده

در این مطلب الگوی دامن خمره ای همراه با تصویر آموزش داده می شود. مقدار پارچه برای دوخت مدل خمره ای زیبا: یک قد با عرض ۱۴۰ سانتی متر + ۱۰ سانتی متر / دو قد با عرض ۹۰ سانتی متر + ۱۰ سانتی متر

نگهداری گل زنبق

اهمیت و تاریخچه گل زنبق / گل زنبق نماد چیست؟

گل زنبق از زمان قدیم از جمله گل هایی بوده که در مراسم های مختلف برای تزیین و زینت مجالس استفاده شده است. عده ای معتقد هستند که گل زنبق به الهه یونانی به نام “هرا” تعلق دارد و از زمان باستان نماد قدرت و شکوه بوده است.

الگو دامن فون

آموزش خیاطی الگوی دامن فون با روش ساده

آموزش الگو دامن فون با توضیحات کامل را برای شما آورده ایم. در ابتدا پارچه را از عرض تا کرده و از دولای بسته پارچه الگوی جلو دامن را پیاده می کنیم. از سمت دولای باز یا ترکی پارچه الگوی پشت دامن را پیاده می کنیم.

الگو دامن تنگ

آموزش الگوی دامن تنگ با روش ساده

آموزش الگوی دامن تنگ ساده با توضیحات تکمیلی و نمونه الگوی رسم شده را در این پست آورده ایم. ابتدا به اندازه دور کمر ۱۰ سانتی متر برای ساسون اضافه می کنیم سپس عدد حاصل را تقسیم بر ۴ می کنیم و ۱/۴ کمر به دست می آید.

Category: کسب و کار خانگی

کوکداما چیست

کوکداما چیست؟ / گیاهان مناسب برای کوکداما

کوکداما ابتکاری ژاپنی است که قدمت آن به قرن ها پیش باز می‌گردد. این روش راهی برای زیباتر نشان دادن گیاهان است، به طوری که یک توپ خزه‌ای نگهدارنده و بستر اصلی آن گیاه باشد.

دامن پیله دوقلو در وسط

آموزش خیاطی دامن پیله دوقلو در وسط با روش ساده

آموزش دامن پیله دوقلو همراه با نکات و توضیحات کامل. ابتدا پارچه را از عرض تا کرده و از دولای بسته پارچه ۱۰ سانتی متر برای پیله اول داخل می شویم و تا پایین دامن می آییم. برای پیله دوم ۸ سانتی متر دیگر داخل می شویم و تا پایین خط می کشیم…

انواع گل رنبق

انواع گل زنبق / از زنبق ریش دار تا زنبق تاج دار

معرفی انواع گل زنبق و نور مناسب برای نگهداری از این گیاه زیبا. اگر گل زنبق زیاد در سایه بماند، برگ های آن کم رنگ شده و باعث عدم گل‌دهی آن می شود. گل زنبق را باید در اواخر تابستان و در محلی آفتاب‌گیر کاشت. این گیاه به حداقل شش ساعت نور مستقیم خورشید در روز نیاز دارد.

دامن خمره ای

الگوی دامن خمره ای و آموزش خیاطی آن با روش ساده

در این مطلب الگوی دامن خمره ای همراه با تصویر آموزش داده می شود. مقدار پارچه برای دوخت مدل خمره ای زیبا: یک قد با عرض ۱۴۰ سانتی متر + ۱۰ سانتی متر / دو قد با عرض ۹۰ سانتی متر + ۱۰ سانتی متر

نگهداری گل زنبق

اهمیت و تاریخچه گل زنبق / گل زنبق نماد چیست؟

گل زنبق از زمان قدیم از جمله گل هایی بوده که در مراسم های مختلف برای تزیین و زینت مجالس استفاده شده است. عده ای معتقد هستند که گل زنبق به الهه یونانی به نام “هرا” تعلق دارد و از زمان باستان نماد قدرت و شکوه بوده است.

الگو دامن فون

آموزش خیاطی الگوی دامن فون با روش ساده

آموزش الگو دامن فون با توضیحات کامل را برای شما آورده ایم. در ابتدا پارچه را از عرض تا کرده و از دولای بسته پارچه الگوی جلو دامن را پیاده می کنیم. از سمت دولای باز یا ترکی پارچه الگوی پشت دامن را پیاده می کنیم.

الگو دامن تنگ

آموزش الگوی دامن تنگ با روش ساده

آموزش الگوی دامن تنگ ساده با توضیحات تکمیلی و نمونه الگوی رسم شده را در این پست آورده ایم. ابتدا به اندازه دور کمر ۱۰ سانتی متر برای ساسون اضافه می کنیم سپس عدد حاصل را تقسیم بر ۴ می کنیم و ۱/۴ کمر به دست می آید.