عناوین : کسب و کار خانگی

خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین، مدل دامن ترک دو

خیاط باشی
آموزش خیاطی به روش گرلاوین، مدل دامن ترک دو...ما در این آموزش قصد داریم شما را با روش گرلاوین و  آموزش رسم الگوی دامن ترک به روش گرلاوین آشنا کنیم......
خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین، مدل دامن ترک

خیاط باشی
در دنیای خیاطی روش های مختلفی برای دوخت لباس ها وجود دارد. این روش ها یا متدها به خاطر تفاوتی که در ریزه کاری ها، فرمول ها و محاسباتی که دارند به روش های مختلفی...
خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین، مدل دامن کلوش کله قندی

خیاط باشی
در دنیای خیاطی روش های مختلفی برای دوخت لباس ها وجود دارد. این روش ها یا متدها به خاطر تفاوتی که در ریزه کاری ها، فرمول ها و محاسباتی که دارند به روش های مختلفی...
خیاطی

آموزش خیاطی به روش گرلاوین، مدل دامن کلوش

خیاط باشی
در دنیای خیاطی روش های مختلفی برای دوخت لباس ها وجود دارد. این روش ها یا متدها به خاطر تفاوتی که در ریزه کاری ها، فرمول ها و محاسباتی که دارند به روش های مختلفی...
خیاطی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن ماهی شماره ۲

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن ماهی شماره 2 ابتدا الگوی اولیه را کشیده و ویژگی های اندامی را بر روی آن اجرا می کنیم. خطی صاف از پنس تا پایین دامن می کشیم. خط باسن و...
خیاطی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن ماهی شماره ۱

خیاطی آسان
برای رسم الگوی دامن ماهی شماره 1 ابتدا الگوی اولیه را کشیده و ویژگی های اندامی را بر روی آن اجرا می کنیم. خطی صاف از پنس تا پایین دامن می کشیم. خط باسن و...
خیاطی

آموزش خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن لنگی با روش جدید

خیاطی آسان
آموزش مطالب خیاطی آسان براساس الگوهای آماده طراحی شده است. در این روش الگوها براساس سایزبندی (سایز ۳۲تا ۵۴) آماده شده اند. برای هر بار دوخت لباس شما عزیزان نیازی به محاسبات و کشیدن الگوی...
خیاطی

خیاطی آسان: آموزش الگوی دامن لنگی

خیاطی آسان
آموزش مطالب خیاطی آسان براساس الگوهای آماده طراحی شده است. در این روش الگوها براساس سایزبندی (سایز ۳۲تا ۵۴) آماده شده اند. برای هر بار دوخت لباس شما عزیزان نیازی به محاسبات و کشیدن الگوی...
خیاطی

آموزش های پایه برای یادگیری روش گرلاوین (قسمت چهارم)

خیاط باشی
آموزش های پایه برای یادگیری روش گرلاوین...در ادامه توضیحات قسمت های قبل به توضیح ابزار و وسایل مورد نیاز برای یادگیری روش گرلاوین می پردازیم....
خیاطی

آموزش های پایه برای یادگیری روش گرلاوین (قسمت سوم)

خیاط باشی
آموزش های پایه برای یادگیری روش گرلاوین-قسمت سوم در ادامه توضیحات قسمت های قبل به توضیح ابزار و وسایل مورد نیاز برای یادگیری روش گرلاوین می پردازیم....