Category: موفقیت

حسین منزوی

زندگینامه حسین منزوی غزل سرای معاصر ایرانی

حسین منزوی شاعر ایرانی بود. نقش منزوی در زنده کردن غزل معاصر، چشمگیر ارزیابی شده‌ است و حتی بعضی از منتقدان کار او را انقلابی در غزل امروز می‌دانند و آن را با کاری که نیما در تحول شعر فارسی کرد، مقایسه کرده‌اند.

شاهزاده پاپ اندی وارهول (Andy Warhol)

اندی وارهول (Andy Warhol) که به شاهزاده پاپ مشهور است توانست از دهه ۱۹۵۰ تا به امروز انقلابی را در هنر ایجاد کند و با ایجاد سبک شخصی خودش، با استفاده از رنگ ها، هنری نوین و جذاب را به همه جهان ارائه دهد.
هنر پاپ آرت توسط برخی از منتقدین هنری بازاری خوانده شد، اما هنرمندان و منتقدین زیادی را توانست به خود جلب کند و سبکی نوین را برای آیندگان به ارمغان بیاورد.

زندگينامه رهی معیری

زندگینامه رهی معیری شاعر و غزلسرای معاصر

رهی معیری شاعر و غزلسرای معاصر که سروده هایش برای هر اهل شعر و سخنی آشنا و دلنواز است. او متولد سال ۱۲۸۸ است و قبل از تولدش پدرش را از دست داد. او از کودکی به شعر نقاشی و موسیقی علاقه زیادی داشت و مهارت بسیاری در این زمینه ها از خود نشان داد.

زندگینامه دکتر محمد معین پدر فرهنگ لغات فارسی

زندگینامه دکتر محمد معین پدر فرهنگ لغات فارسی

دکتر محمد معین پدر فرهنگ فارسی و وارث واژه ها و لغت نامه ایران است. او یک محقق برجسته و پدید آورنده مهمترین لغت‌ نامه ‌های فارسی یعنی فرهنگ معین است. او در خانواده ای روحانی متولد شد و خیلی زود بع از تولدش پدر و مادرش را از دست داد و سرپرستی او را پدربزرگش که از علمای زمان خود بود به عهده گرفت. او تحصیلات خود را در رشته ادبیات فارسی آغاز کرد و توانست به موفقیت های خوبی در این رشته تحصیلی برسد. او اولین دریافت کننده دکترای ادبیات فارسی بود و توانست به کمک دهخدا لغت نامه ای که امروزه به فرهنگ معین معروف است را آماده کند. او در طول زندگی خود سفرهای علمی بسیاری داشت که ثمره همه آن ها آثاری است که تا ابد در فرهنگ و ادبیات فارسی زنده است. دکتر محمد معین در نهایت در روز ۱۳ تیرماه ۱۳۵۰ در بیمارستان فیروزگر درگذشت.

زندگینامه قیصر امین پور شاعر خوش قریحه معاصر

قیصر امین پور پیش از آن که به عنوان شاعر کودک و نوجوان به شمار آید در جامعه ادبی امروز به خاطر ویژگی های شعری اش شناخته شده است و شعرهای عمومی اش بیشتر از شعرهای کودکانه و نوجوانانه اش بر سر زبان هاست.

Category: موفقیت

حسین منزوی

زندگینامه حسین منزوی غزل سرای معاصر ایرانی

حسین منزوی شاعر ایرانی بود. نقش منزوی در زنده کردن غزل معاصر، چشمگیر ارزیابی شده‌ است و حتی بعضی از منتقدان کار او را انقلابی در غزل امروز می‌دانند و آن را با کاری که نیما در تحول شعر فارسی کرد، مقایسه کرده‌اند.

شاهزاده پاپ اندی وارهول (Andy Warhol)

اندی وارهول (Andy Warhol) که به شاهزاده پاپ مشهور است توانست از دهه ۱۹۵۰ تا به امروز انقلابی را در هنر ایجاد کند و با ایجاد سبک شخصی خودش، با استفاده از رنگ ها، هنری نوین و جذاب را به همه جهان ارائه دهد.
هنر پاپ آرت توسط برخی از منتقدین هنری بازاری خوانده شد، اما هنرمندان و منتقدین زیادی را توانست به خود جلب کند و سبکی نوین را برای آیندگان به ارمغان بیاورد.

زندگينامه رهی معیری

زندگینامه رهی معیری شاعر و غزلسرای معاصر

رهی معیری شاعر و غزلسرای معاصر که سروده هایش برای هر اهل شعر و سخنی آشنا و دلنواز است. او متولد سال ۱۲۸۸ است و قبل از تولدش پدرش را از دست داد. او از کودکی به شعر نقاشی و موسیقی علاقه زیادی داشت و مهارت بسیاری در این زمینه ها از خود نشان داد.

زندگینامه دکتر محمد معین پدر فرهنگ لغات فارسی

زندگینامه دکتر محمد معین پدر فرهنگ لغات فارسی

دکتر محمد معین پدر فرهنگ فارسی و وارث واژه ها و لغت نامه ایران است. او یک محقق برجسته و پدید آورنده مهمترین لغت‌ نامه ‌های فارسی یعنی فرهنگ معین است. او در خانواده ای روحانی متولد شد و خیلی زود بع از تولدش پدر و مادرش را از دست داد و سرپرستی او را پدربزرگش که از علمای زمان خود بود به عهده گرفت. او تحصیلات خود را در رشته ادبیات فارسی آغاز کرد و توانست به موفقیت های خوبی در این رشته تحصیلی برسد. او اولین دریافت کننده دکترای ادبیات فارسی بود و توانست به کمک دهخدا لغت نامه ای که امروزه به فرهنگ معین معروف است را آماده کند. او در طول زندگی خود سفرهای علمی بسیاری داشت که ثمره همه آن ها آثاری است که تا ابد در فرهنگ و ادبیات فارسی زنده است. دکتر محمد معین در نهایت در روز ۱۳ تیرماه ۱۳۵۰ در بیمارستان فیروزگر درگذشت.

زندگینامه قیصر امین پور شاعر خوش قریحه معاصر

قیصر امین پور پیش از آن که به عنوان شاعر کودک و نوجوان به شمار آید در جامعه ادبی امروز به خاطر ویژگی های شعری اش شناخته شده است و شعرهای عمومی اش بیشتر از شعرهای کودکانه و نوجوانانه اش بر سر زبان هاست.