پنج‌شنبه/ 17 آذر / 1401
تک بیتی عاشقانه نظامی گنجوی

شعر پارسی

تک بیتی عاشقانه نظامی گنجوی

تک بیتی عاشقانه نظامی گنجوی

و چه زیباست به زبان شاعران خوش سخنی چون نظامی گنجوی عشق را شنیدن. آنان که عشق را به بهترین شکل ممکن فهمیده و به زیباترین شکل ممکن برای ما سروده اند.

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

اگر طعم شیرین کلام حافظ را نچشیده ای، برخیز و از طاقچه اتاقت، دیوان حافظ را بردار… چشمانت را ببند و در برگ برگ غزلهایش بال و پری بزن

طفل گمشده شفیعی کدکنی

طفل گمشده؛ استاد شفیعی کدکنی

طفل گمشده استاد شفیعی کدکنی … طفلی به نام شادی / دیریست گمشده‌ست / با چشم‌های روشنِ براق / با گیسویی بلند به بالای آرزو

تک بیتی عاشقانه عطار

تک بیتی عاشقانه عطار نیشابوری

و چه زیباست به زبان شاعران خوش سخنی چون عطار نیشابوری عشق را شنیدن. آنان که عشق را به بهترین شکل ممکن فهمیده و به زیباترین شکل ممکن برای ما سروده اند.