شنبه/ 13 خرداد / 1402
تک بیتی عاشقانه شهریار

شعر پارسی

تک بیتی عاشقانه شهریار

تک بیتی عاشقانه شهریار

و چه زیباست به زبان شاعران خوش سخنی چون استاد شهریار عشق را شنیدن. آنان که عشق را به بهترین شکل ممکن فهمیده و به زیباترین شکل ممکن برای ما سروده اند.

دانش در شعر فردوسی - علم و دانش در شاهنامه فردوسی

علم و دانش در شاهنامه فردوسی

حکیم ابوالقاسم فردوسی پرورش یافته عصر سامانی است. عصری که سرشار از اشتیاق دانش پژوهی و علم آموزی است و شاهان سامانی، ادیبان و عالمان را قدر نهاده و بر صدر می نشاندند. بنابراین فردوسی، شاعر خرد و خردگرایی است و به اهمیت علم و دانش آگاه است.

تک بیتی های عاشقانه حسین منزوی

تک بیتی های عاشقانه حسین منزوی شاعر و غزل سرای معاصر

حسین منزوی یکی از برجسته‌ترین شاعران معاصر به شمار می‌آید که هم در سرودن قالب‌های کلاسیک همچون غزل تبحر فراوانی داشت و هم به گفتن شعر در سبک‌های مدرن نیمایی و سپید اهتمام می ورزید. در ادامه تک بیتی های ناب عاشقانه این شاعر را با هم می خوانیم.

تک بیتی های عاشقانه مولانا

تک بیتی عاشقانه مولانا

و چه زیباست به زبان شاعران خوش سخنی چون حضرت مولانا عشق را شنیدن. آنان که عشق را به بهترین شکل ممکن فهمیده و به زیباترین شکل ممکن برای ما سروده اند.

و قاف حرف آخر عشق است * / به بهانه زادروز قیصر امین پور

و قاف حرف آخر عشق است

و قاف حرف آخر عشق است قیصرامین پور … ای روز آفتابی / ای روزهای خوب که در راهید! / ای جاده های گمشده در مه! / ای روزهای سخت ادامه!

حکایت - مولانا - عطار - غزالی

حکایت ملک الموت و حضرت سلیمان از سه نگاه؛ غزالی، عطار نیشابوری، مولانا

یک حکایت از سه منظر ( غزالی / عطار / مولانا )… اصل این حکایت در کتاب های حلیه الاولیاء، احیاء العلوم، جوامع الحکایات، عجائب نامه و کِتابُ یُذکرُ فیه حماقهُ اَهلِ الاِباحَهِ از غزالی روایت شده است.

تک بیتی عاشقانه عطار

تک بیتی عاشقانه عطار نیشابوری

و چه زیباست به زبان شاعران خوش سخنی چون عطار نیشابوری عشق را شنیدن. آنان که عشق را به بهترین شکل ممکن فهمیده و به زیباترین شکل ممکن برای ما سروده اند.