سه‌شنبه/ 4 آبان / 1400

دسته بندی: قصه کودکانه

قصه کودکانه سه ماهی

قصه کودکانه سه ماهی

در آبگیر کوچکی، سه ماهی زندگی می کردند. ماهی سبز، زرنگ و باهوش بود. ماهی نارنجی، هوش کمتری داشت و ماهی قرمز کم عقل بود.

قصه کودکانه باد و خورشید

قصه کودکانه باد و خورشید

یک روز باد و خورشید سر اینکه کدامشان قویتر است، با هم بحث می کردند. آخر سر تصمیم گرفتند با هم مسابقه بدهند تا ببینند که کدام قوی تر است.

قصه کودکانه سگ ولگرد و استخوان

قصه کودکانه سگ ولگرد و استخوان

روزی از روزها، یک سگ ولگرد دنبال غذا می گشت که به یک مغازه قصابی رسید. اون یک تیکه استخوان پیدا کرد که مقداری گوشت به اون چسبیده بود.

قصه کودکانه سه ماهی

قصه کودکانه سه ماهی

در آبگیر کوچکی، سه ماهی زندگی می کردند. ماهی سبز، زرنگ و باهوش بود. ماهی نارنجی، هوش کمتری داشت و ماهی قرمز کم عقل بود.

قصه کودکانه باد و خورشید

قصه کودکانه باد و خورشید

یک روز باد و خورشید سر اینکه کدامشان قویتر است، با هم بحث می کردند. آخر سر تصمیم گرفتند با هم مسابقه بدهند تا ببینند که کدام قوی تر است.

قصه کودکانه سگ ولگرد و استخوان

قصه کودکانه سگ ولگرد و استخوان

روزی از روزها، یک سگ ولگرد دنبال غذا می گشت که به یک مغازه قصابی رسید. اون یک تیکه استخوان پیدا کرد که مقداری گوشت به اون چسبیده بود.

اسکرول به بالا