جمعه/ 30 مهر / 1400

حضور و مراقبت استاد صمدی آملی / مجلس سیزدهم (بطون معنای مراقبت)

استاد صمدی آملی

بطون معنای مراقبت

غرض این‌ که مراقبت در مرتبه ظاهر شاید مقداری راحت باشد و از جنبه ظاهری شخصی که مثلاً امروز نماز ظهر خود را خوانده بتواند تا غروب خودش را حفظ کند، اما شاید در باطن خبرهایی باشد و اگر “یوم تُبلی السَّرائِر” قیام بفرماید، می‌بینید که همین امروز در باطن چه کارهایی می‌کرد و خودش خبر نداشت؛ یعنی در مرتبه ظاهر، ظاهر از باطن بی‌خبر است، اما در مرتبه باطن، هم از ظاهرش خبر دارد و هم از باطنش، لذا فرمود:

“انسان همیشه ظاهر و باطن خود را حفظ کند تا چیزی از او صادر نشود که حسنات او را باطل گرداند یعنی همواره ملاحظه احوال خود کند تا مبادا در نهان و آشکار معصیتی کند یا چیزی خواه کوچک و خواه بزرگ او را از سیر و سلوک باز دارد و همیشه توجه به این آیه داشته باشد که می‌فرماید: (و أعلموا ان الله یعلم ما فی أنفسکم فاحذروه)”

این آیه، آیه مراقبت است که می‌فرماید: بدانید خداوند آنچه در جانتان می‌گذرد می‌داند، پس بترسید و توجه داشته باشید که دم به دم تحت تدبیر اسم شریف (رقیب) حق هستید.

اگرچه در ظاهر اطلاق لفظ مراقبت بر این حالت نفس به این علت است که انسان باید مراقب نفس باشد تا به خطا نرود، اما دقیق‌تر و لطیف‌تر این است که مراقب توجه داشته باشد آن مراقب حقیقی یعنی حق متعال، مراقب اوست. عمده این است که شخص بداند که خدای رقیب، همواره در کمین است، (کان علیکم رقیبا) و یادش نرود تا مراقبتش قوی شود.

بطون معنای مراقبت

اگر انسان همیشه بخواهد مراقب باشد تا اشتباه نکند گاه یک خطا، یک غفلت و یک اشتباه، او را از مسیر به‌ در می‌برد؛ به تعبیر شریف حضرت امام، کارگری که تحت نظاره‌ صاحب‌ کار خود کار می‌کند و صاحب کار از نزدیک بر او نظاره می‌کند، حواسش همیشه جمع است. چنین کارگری در حضور به سر می‌برد اما گاهی هم صاحب کار نزد او نیست، اما دورادور مراقب اوست. اینجاست که می‌گویند کارگر در محضر حق است. نزاع امام قدس‌سره بین محضر و حضور فرق می‌گذارد و می‌فرماید محضر از دور است و حضور از نزدیک. اگر کسی انسان را از دور در نظر بگیرد، انسان در محضر اوست، اما اگر کسی نزد انسان و در کنار او باشد، می‌گویند در حضور اوست.

ادامه دارد…

بیشتر بخوانید: تطابق عالم و آدم در بیانات استاد صمدی آملی

کتاب حضور و مراقبت استاد صمدی آملی مجموعه سخنرانی های ایشان در مشهد مقدس و در محضر امام رضا علیه السلام در سال ۱۳۷۸ است.

مجله اینترنتی تحلیلک

اسکرول به بالا