منتخب سردبیر

مطالب مرتبط

جدول مالیات حقوق ۱۴۰۰ و میزان معافیت درآمد حقوق

بر اساس قانون بودجه معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات حقوق ۱۴۰۰ تعیین شده که بر این اساس حقوق های دریافتی ماهانه تا سقف ۴ میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. این رقم که برای کل سال تا ۴۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده است پس از تصویب بر اساس بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۴۰۰/۳ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ سازمان امور مالیاتی نیز ابلاغ گردید که در ادامه به شرح میزان معافیت و جدول مالیات حقوق ۱۴۰۰ خواهیم پرداخت.

 

مالیات حقوق ۱۴۰۰

مالیات حقوق موضوعی بوده که همواره برای کارگران و کارمندان و البته کارفرمایان بسیار حائز اهمیت است. تعیین سالانه میزان معافیت بر درآمد حقوق و همچنین مالیات حقوق از مواردی است که در هر سال توسط دولت در قانون بودجه تنظیم و توسط مجلس تصویب می شود.

میزان معافیت سالانه حقوق برای سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده بود که بر اساس آن حقوق های دریافتی تا سقف ماهانه ۳ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ از پرداخت مالیات معاف بودند. در مالیات حقوق سال ۱۴۰۰ این رقم با رشد حدوداً ۱۱ درصدی برای کل سال به میزان ۴۸ میلیون تومان و حدوداً ۳۳ درصدی بازای هر ماه به میزان ۴ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

 

نحوه محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰۰

برای تعیین مالیات حقوق سال ۱۴۰۰ شش گروه با درآمد بیشتر از سقف معافیت مالیات حقوق در نظر گرفته شده است که به شرح زیر است.

  • مالیات حقوق سال ۱۴۰۰ برای درآمدهای مازاد چهل و هشت میلیون (۴۸.۰۰۰.۰۰۰) تومان تا نود و شش میلیون (۹۶.۰۰۰.۰۰۰) تومان، ده درصد (۱۰%) درآمد مازاد
  • نسبت به درآمدهای مازاد نود و شش میلیون (۹۶.۰۰۰.۰۰۰) تومان تا صد و چهل و چهار میلیون (۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰) تومان، پانزده درصد (۱۵%) درآمد مازاد
  • نسبت به درآمدهای مازاد صد و چهل و چهار میلیون (۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰) تومان تا دویست و شانزده میلیون (۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰) تومان، بیست درصد (۲۰%) درآمد مازاد
  • نسبت به درآمدهای مازاد دویست و شانزده میلیون (۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰) تومان تا دویست و هشتاد و هشت میلیون (۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰) تومان، بیست و پنج درصد (۲۵%) درآمد مازاد
  • نسبت به درآمدهای مازاد دویست و هشتاد و هشت میلیون (۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰) تومان تا سیصد و هشتاد و چهار میلیون (۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰) تومان، سی درصد (۳۰%) درآمد مازاد
  • نسبت به درآمدهای مازاد سیصد و هشتاد و چهار میلیون (۳۸۸.۰۰۰.۰۰۰) تومان، سی و پنج درصد (۳۵%) درآمد مازاد

 

در صورتی که درآمد سالانه شخصی در هر یک از گروه های فوق قرار گیرد، نحوه محاسبه مالیات حقوق ۱۴۰۰ وی به صورت پلکانی بوده و هر بخش از حقوق دریافتی وی بر مبنای پلکان مربوطه محاسبه و در نهایت جمع می گردد و بر این اساس در سامانه تسلیم الکترونیکی لیست حقوق کارکنان ثبت خواهد شد.

 

جدول مالیات حقوق ۱۴۰۰

بر اساس توضیحات فوق، نرخ مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق مطابق با گروه های تعیین شده به شرح زیر محاسبه می گردد.

درآمد مشمول مالیات حقوق ۱۴۰۰ (ریال) نرخ مالیات حقوق سال ۱۴۰۰
از تا نسبت به مازاد
۱ ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ —- معاف
۴۸۰.۰۰۰.۰۰۱ ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۰٪
۹۶۰.۰۰۰.۰۰۱ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵٪
۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۱ ۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۰٪
۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۱ ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۵٪
۲.۸۸.۰.۰۰۰.۰۰۱ ۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۰٪
نسبت به مازاد ۳.۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۵٪

 

معافیت سالیانه مستغلات (ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم)

بر اساس ماده ۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم اشخاص دارای درآمد اجاره املاک در صورتی که درآمد دیگری نداشته باشند، به میزان معافیت ماده ۸۴ ق.م.م از معافیت بر درآمد برخوردار خواهند شد. بر همین اساس و مطابق با میزان معافیت مالیات حقوق ۱۴۰۰ سهم معافیت سالانه مستغلات ماد ۵۷ ق.م.م نیز به میزان سالانه ۴۸ میلیون تومان لحاظ خواهد شد.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

اسکرول به بالا