عناوین : راهکارهای مالیاتی

راهکارهای مالیاتی

آشنایی با برگه‌های مالیاتی – برگ گزارش رسیدگی سامانه سنتی مشاغل

محمد مهدیان
پس از ابلاغ دعوتنامه مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک درآمد و هزینه از سوی مودی، نوبت به بررسی اسناد ارائه شده و صدور گزارش رسیدگی می رسد. گزارش رسیدگی در سامانه سنتی مشاغل در...
راهکارهای مالیاتی مالیات

وظایف و تکالیف مشمولین پایانه های فروشگاهی

محمد مهدیان
صندوق مکانیزه فروش و یا پایانه فروشگاهی دستگاهی است که امکان اتصال به شبکه ها و پایانه های الکترونیکی رسمی پرداخت و سامانه مودیان را دارا بوده و امکان صدور صورتحساب الکترونیکی را فراهم آورد....
راهکارهای مالیاتی

تقسیم بندی مشاغل بر اساس آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم

محمد مهدیان
آیین نامه اجرائی ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم به عنوان اصلی ترین دستور العمل برای تعیین تکالیف و وظایف قانونی مؤدیان مالیاتی در قانون در نظر گرفته شده است....
راهکارهای مالیاتی

آشنایی با برگه‌های مالیاتی – دعوتنامه اسناد و مدارک سامانه سنتی مشاغل

محمد مهدیان
صاحبان مشاغل مکلفند سالانه در موعد مقررشده در قانون مالیات‌های مستقیم (در حال حاضر، حداکثر تا پایان خردادماه) نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی خود اقدام نمایند. پس از این مرحله، نوبت به سازمان امور مالیاتی...
راهکارهای مالیاتی

اطلاعات عمومی برگه‌های مالیاتی سنتی مشاغل

محمد مهدیان
تا پیش از مالیات عملکرد سال 1396 صدور برگه‌های مالیاتی صاحبان مشاغل در سامانه سنتی مشاغل انجام می‌گرفت. از این رو آشنایی با برگه‌های مذکور برای مؤدیانی که در سال‌های پیش از 1396 دارای سابقه...
راهکارهای مالیاتی

عدم استفاده دستگاه کارت‌خوان و جرائم مربوطه

محمد مهدیان
اجرای طرح جامع مالیاتی روزبه‌روز وارد مراحل تازه‌تری شده و هرروز گام‌های مناسب‌تری در جهت پیاده‌سازی این نظام مالیاتی در دست اقدام قرار می‌گیرد. در یکی از این مراحل که به صورت پلکانی و برای...
راهکارهای مالیاتی

انواع جرائم مالیات بر ارزش افزوده در قانون

محمد مهدیان
در حال حاضر، مالیات بر ارزش افزوده مهم‌ترین نوع مالیات برای دولت به حساب می‌آید زیرا هم بیشترین میزان وصول را در میان انواع مختلف منابع مالیاتی دارد و هم از جنبه زمان و نحوه...
راهکارهای مالیاتی

جدول معافیت‌ مالیاتی ماده ۵۷ و ۸۴ و ۱۰۱ ق.م.م

محمد مهدیان
ازآنجاکه که معافیت مالیاتی همواره جزء پرطرفدارترین مطالب برای عموم و مؤدیان مالیاتی به‌حساب می‌آید لازم است آشنایی بیشتری با معافیت مالیاتی ماده 57 و 84 و 101 ق.م.م داشته باشیم...
راهکارهای مالیاتی

کدام مشاغل مشمول فعالیت‌های بند (ل) ماده ۱۳۹ ق.م.م و معاف از مالیات هستند؟

محمد مهدیان
معافیت‌های مالیاتی موضوعی است که همواره بسیار موردتوجه عموم فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد. در این میان برخی مشاغل و اصناف قیدشده به عنوان مصادیق فعالیت‌های بند (ل) ماده ۱۳۹ ق.م.م به‌طور کامل معاف از مالیات...
راهکارهای مالیاتی

نحوه محاسبه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در چرخه تولید

محمد مهدیان
در هر مرحله از زنجیره واردات، تولید و توزیع تنها مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی اخذ می‌گردد که نسبت به ارزش افزوده کالا و یا خدمات در آن مرحله ایجاد شده است. بدین معنی که...