عناوین : راهکارهای مالیاتی

راهکارهای مالیاتی

دانستنی ها و برخی نکات اظهارنامه مالیات بر اجاره املاک

محمد مهدیان
با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر درآمد اجاره املاک یا همان مالیات اجاره مستغلات، لازم است با برخی از نکات مهم در خصوص اطلاعات مندرج در این اظهارنامه...
راهکارهای مالیاتی مالیات

فراخوان مشمولان مرحله هشتم اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده

محمد مهدیان
پیشتر سازمان مالیاتی در مجموع مشاغل مختلفی را در هفت فراخوان مشمول مالیات بر ارزش افزوده کرد. به تازگی فراخوان هشتم نیز صورت گرفت و در این فراخوان صاحبان جایگاه های سوخت نیز به جمع...
راهکارهای مالیاتی

تکالیف مؤدیان پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی

محمد مهدیان
تفکرات و دیدگاه های متفاوتی در خصوص اقدامات لازم پس از ارائه اظهارنامه وجود دارد که برخی از آنها نادرست و برخی دیگر مورد توجه مؤدیان قرار نمی گیرد....
راهکارهای مالیاتی

تفاوت اظهارنامه مالیاتی و فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم

محمد مهدیان
گاهاً شنیده می شود که این فرم را تحت عنوان اظهارنامه تبصره 100 در نظر گرفته و به عبارت دیگر تفاوتی میان این فرم و اظهارنامه مالیاتی قائل نیستند و این در حالی است که...
راهکارهای مالیاتی

مالیات مقطوع عملکرد ۱۳۹۸ مشاغل در قالب فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م

محمد مهدیان
بر اساس ماده 100 ق.م.م و تبصره آن به سازمان امور مالیاتی این اختیار داده شده است تا سالانه برخی از فعالیت های شغلی را که میزان فروش آنها تا حد مشخصی بوده از ارائه...
راهکارهای مالیاتی

مهم ترین تکالیف مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده اشخاص حقوقی

محمد مهدیان
بر اساس قانون مالیات های مستقیم و یا سایر قوانینی همچون قانون مالیات بر ارزش افزوده، هر یک از اشخاص حقیقی و یا حقوقی در هر یک از منابع مالیاتی، موظف به رعایت و انجام...
راهکارهای مالیاتی

آشنایی برگه‌های مالیاتی – برگ دعوت به هیئت حل اختلاف سنتی مشاغل

محمد مهدیان
در حالت کلی برگ دعوت به هیئت زمانی صادر می گردد که مودی نسبت به مالیات و یا درآمد مشمول مالیات خود معترض بوده و پرونده قابل طرح در هیئت حل اختلاف مالیاتی باشد....
راهکارهای مالیاتی

آشنایی برگه‌های مالیاتی – برگ قطعی مالیات عملکرد سامانه سنتی مشاغل

محمد مهدیان
برگ قطعی مالیات زمانی صادر می گردد که فرآیند رسیدگی به یک پرونده و اظهارنامه مالیاتی به سرانجام رسیده و مالیات نهایی مؤدی پس از بررسی توسط کارگروه رسیدگی و احیاناً اعتراض های وی تعیین...
راهکارهای مالیاتی

آشنایی برگه‌های مالیاتی – برگ تشخیص مالیات عملکرد سامانه سنتی مشاغل

محمد مهدیان
درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد مشاغل قابل مطالبه از مؤدی و البته اطلاعات دیگری همچون مشخصات عمومی و ... در برگ تشخیص مالیات عملکرد سامانه سنتی مشاغل قابل رؤیت است....
راهکارهای مالیاتی

آشنایی با برگه‌های مالیاتی – برگ گزارش رسیدگی سامانه سنتی مشاغل

محمد مهدیان
پس از ابلاغ دعوتنامه مالیاتی و ارائه اسناد و مدارک درآمد و هزینه از سوی مودی، نوبت به بررسی اسناد ارائه شده و صدور گزارش رسیدگی می رسد. گزارش رسیدگی در سامانه سنتی مشاغل در...