دوشنبه/ 17 مرداد / 1401

ماه: شهریور 1399

انتخاب ترسیم دو بعدی

آموزش نرم افزار سالیدورکس (قسمت سوم)/ انتخاب ترسیم دو بعدی

انتخاب ترسیم دو بعدی در نرم افزار سالیدورکس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پس از انتخاب ترسیم ترسیم می‌توان سایر عملیات از قبیل پاک کردن، کپی کردن و جابجایی را بر روی موضوع انتخابی انجام داد.

حدیث دوازدهم چهل حدیث نفس المهموم

چهل حدیث کتاب نفس المهموم در باب عزاداری بر امام حسین علیه السلام / حدیث دوازدهم

کتاب نفس المهموم یکی از معتبرترین کتاب ها در زمینه وقایع کربلا و زندگینامه امام حسین علیه السلام نوشته شیخ عباس قمی است. ترجمه این کتاب توسط علامه میرزا ابوالحسن شعرانی تحت عنوان دمع السجوم انجام شده است.

حدیث یازدهم چهل حدیث نفس المهموم

چهل حدیث کتاب نفس المهموم در باب عزاداری بر امام حسین علیه السلام / حدیث یازدهم

کتاب نفس المهموم یکی از معتبرترین کتاب ها در زمینه وقایع کربلا و زندگینامه امام حسین علیه السلام نوشته شیخ عباس قمی است. ترجمه این کتاب توسط علامه میرزا ابوالحسن شعرانی تحت عنوان دمع السجوم انجام شده است.

حدیث دهم چهل حدیث نفس المهموم

چهل حدیث کتاب نفس المهموم در باب عزاداری بر امام حسین علیه السلام / حدیث دهم

کتاب نفس المهموم یکی از معتبرترین کتاب ها در زمینه وقایع کربلا و زندگینامه امام حسین علیه السلام نوشته شیخ عباس قمی است. ترجمه این کتاب توسط علامه میرزا ابوالحسن شعرانی تحت عنوان دمع السجوم انجام شده است.

حدیث نهم چهل حدیث نفس المهموم

چهل حدیث کتاب نفس المهموم در باب عزاداری بر امام حسین علیه السلام / حدیث نهم

کتاب نفس المهموم یکی از معتبرترین کتاب ها در زمینه وقایع کربلا و زندگینامه امام حسین علیه السلام نوشته شیخ عباس قمی است. ترجمه این کتاب توسط علامه میرزا ابوالحسن شعرانی تحت عنوان دمع السجوم انجام شده است.

حکایت چهارم مقالت دبیری چهارمقاله

چهارمقاله نظامی عروضی / حکایت چهارم از مقالت دبیری

حکایت چهارم مقالت دبیری چهارمقاله …غایت فصاحت قرآن ایجاز لفظ و اعجاز معنی است، و هر چه فصحا و بلغا را امثال این تضمین افتاده است تا بدرجه ایست که دهشت همی آرد و عاقل و بالغ از حال خویش همی بگردد.

حدیث هشتم چهل حدیث نفس المهموم

چهل حدیث کتاب نفس المهموم در باب عزاداری بر امام حسین علیه السلام / حدیث هشتم

کتاب نفس المهموم یکی از معتبرترین کتاب ها در زمینه وقایع کربلا و زندگینامه امام حسین علیه السلام نوشته شیخ عباس قمی است. ترجمه این کتاب توسط علامه میرزا ابوالحسن شعرانی تحت عنوان دمع السجوم انجام شده است.