یکشنبه/ 14 آذر / 1400

روز: 12 مرداد 1400

درس 35 دروس هیئت (تحصیل عرض بلد)

درس 35 دروس هیئت (تحصیل عرض بلد)

اگر عرض بلد ربع دور بود، آن در همه روی زمین جز دو نقطه معیّنه شخصیّه بیش نتواند بود که یکی قطب شمالی بود، و دیگر قطب جنوبی. و هر یک از این دو نقطه را عرض تسعین گویند. و در این هر دو موضع، لامحاله یک قطب معدل النهار بر سمت رأس بود، و یکی دیگر بر سمت قدم

انواع مالیات در آمریکا

آشنایی با انواع مالیات در آمریکا

بررسی و الگوبرداری از نظام های مالیاتی کشورهای توسعه یافته امکان ایجاد کارایی بهتر و تعیین مسیر و قوانین صحیح را ایجاد می کند. البته الگوبرداری به معنی کپی برداری نباید باشد بلکه ساختار مالیاتی سایر کشورها برای اجرا نیازمند بومی سازی و ایجاد سازگاری با شرایط داخلی کشور را دارد.

1 7

تست هوش ریون کودکان گروه سنی 5 تا 11 سال

تست هوش ریون کودکان یک ابزار دقیق برای سنجش هوش عمومی کودکان 5 تا 11 ساله است. این تست شامل 36 سوال تصویری است که کودک باید در زمان 30 دقیقه به آنها پاسخ دهد. این آزمون استدلال انتزاعی و هوش سیال کودک را می سنجد. همچنین این تست برای اندازه گیری هوش عامل یا هوش عمومی اسپیرمن طراحی شده است.

رفع بی حوصلگی کودک

5 گام مهم برای رفع بی حوصلگی کودک

 بی حوصلگی کودکان مساله ناراحت کننده ای است که اغلب والدین امروزه با آن درگیر هستند. والدین اغلب کودک را وادار می کنند تا خودش برای این مشکل را حلی پیدا کند که این روش درستی نیست. پدر و مادرها باید همواره نسبت به این موضوع احساس مسئولیت داشته باشند و با روش های درست به رفع بی حوصلگی کودکانشان بپردازند.

اسکرول به بالا