بخشنامه ها

اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۰ موضوع دادنامه مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

اصلاح بخشنامه شماره 200/98/80 موضوع دادنامه مورخ 1398/01/27

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۵۸ مورخ  ۱۳۹۹/۰۸/۱۴

دسته: ماده ۸۳ ق.م.م

موضوع: اصلاح بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ در خصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷

با توجه به ابهامات مطروحه در خصوص نحوه اجرای دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۷، پاراگراف (بند) آخر بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ به این شرح اصلاح می گردد و از تاریخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۲ لازم الاجراء می باشد.

بنابراین وجوهی که بابت مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴/۰۸/۱۵ و یا بر اساس مقررات استخدامی مربوطه، در حدود قانون یا متعارف، به کلیه کارکنان پرداخت می شود با ارائه اسناد و مدارک از شمول حکم مواد ۸۲ و ۸۳ قانون مالیات های مستقیم خارج می باشد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه – مدت اجرا: …
بخشنامه مالیاتی و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 ق.م.م

نوشته های مرتبط

ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۵۹ ق.م.م

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید