بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در اختیار قراردادن اطلاعات پایگاه اطلاعات ماده ۱۶۹ مکرر

اطلاعات پایگاه اطلاعات ماده 169

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۹ مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

دسته: ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره ۳۷۲۲۹/ت ۵۵۸۳۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ هیئت وزیران در خصوص در اختیار قراردادن اطلاعات پایگاه اطلاعات ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۳۷۲۲۹/ت ۵۵۸۳۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ هیئت وزیران مبنی بر مجازبودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قراردادن اطلاعات پایگاه اطلاعات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مرکز آمار از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی، ابلاغ می شود.

 

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:   – مدت اجرا: نامحدود – مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
بخشنامه مالیاتی و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  بخشنامه مالیاتی در خصوص ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی

نوشته های مرتبط

بخشنامه مالیاتی در خصوص رفع ابهام در نحوه محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج

محمد مهدیان

بخشنامه رفع ابهام در خصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت

محمد مهدیان

بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۳ در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید