بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در اختیار قراردادن اطلاعات پایگاه اطلاعات ماده ۱۶۹ مکرر

اطلاعات پایگاه اطلاعات ماده 169

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۵۹ مورخ  ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

دسته: ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

موضوع: ابلاغ تصویب نامه شماره ۳۷۲۲۹/ت ۵۵۸۳۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ هیئت وزیران در خصوص در اختیار قراردادن اطلاعات پایگاه اطلاعات ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۳۷۲۲۹/ت ۵۵۸۳۹هـ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ هیئت وزیران مبنی بر مجازبودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قراردادن اطلاعات پایگاه اطلاعات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مرکز آمار از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی، ابلاغ می شود.

 

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:   – مدت اجرا: نامحدود – مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
بخشنامه مالیاتی و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  بخشنامه مالیاتی ابلاغ قانون اصلاح بند (ه) تبصره 1 قانون بودجه سال 1398 کل کشور

نوشته های مرتبط

بخشنامه مالیاتی اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ بخشودگی جرائم

محمد مهدیان

بخشنامه بهای فروش خودروهای داخلی و ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی در خصوص مراکز استخراج رمز ارزها (ماینینگ)

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید