ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب چهارم گلستان سعدی / در فواید خاموشی (قسمت سوم)

گلستان سعدی

در فواید خاموشی – قسمت سوم

یکی از حکما شنیدم که می‌گفت: هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکند مگر آن کس که چون دیگری در سخن باشد همچنان تمام ناگفته، سخن آغاز کند.

گلستان سعدی

سخن را سرست، اى خردمند و بُن

میاور سخن در میان سخن

خداوند تدبیر و فرهنگ و هوش

نگوید سخن، تا نبیند خموش

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  داستان کوتاه «سه گاو»

نوشته های مرتبط

ترکیب بندی رنگ ها (بخش اول)

بهناز بختیاری

در محضر حافظ شیرازی /غزل چهارم

محمد زکی زاده

مهربانی های کوچک زندگی

زهرا فخرایی

دیدگاه خود را ثبت کنید