ادبیات ادبیات و هنر گلستان سعدی

باب چهارم گلستان سعدی / در فواید خاموشی (قسمت چهارم)

گلستان سعدی

در فواید خاموشی – قسمت چهارم

تنی چند از بندگان سلطان محمود گفتند حسن میمندیوزیر معروف سلطان محمود و مسعود غزنوی(۱) را که: سلطان امروز تو را چه گفت در فلان مصلحتصلاح اندیشی در کاری(۲)؟

گفت: بر شما هم پوشیده نماند.

گفتند: آنچه با تو گوید با امثال ما گفتن روا ندارد که تو ظهیر سریر سلطنت و مُشیر تدبیر مملکتیپشتیبان تخت پادشاهی و رایزن در کشورداری(۳).

گفت: به اعتماد آن که داند که با کس نگویم، پس چرا می‌پرسید؟

گلستان سعدی

 

نه هر سخن که برآید، بگوید اهل شناخت

به سرّ شاه سر خویشتن نشاید باخت

 


۱. وزیر معروف سلطان محمود و مسعود غزنوی

۲. صلاح اندیشی در کاری

۳. پشتیبان تخت پادشاهی و رایزن در کشورداری

 

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  در شبستان شعر معاصر همراه با بیژن جلالی شاعر سپید سرا

نوشته های مرتبط

رساله عشق شیخ الرئیس ابو علی سینا (فصل اول)

محمد زکی زاده

«یک قصه کوچک» از فرانتس کافکا

محمد زکی زاده

داستان کوتاه پریچهر (قسمت پنجاه و نهم)

ارغوان فاطمی

دیدگاه خود را ثبت کنید