ابلاغ بخشنامه در خصوص رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن‌ های علمی

0

تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی  ۲۳۰/۹۷/۱۱۸  مورخ  ۱۳۹۷/۰۸/۱۶  –  سازمان امور مالیاتی کشور  –  دسته: مواد قانونی ۱۹۹، ۱۹۷، ۱۹۳، ۱۹۰، ۱۶۹، ۱۳۹

موضوع: رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن‌ های علمی

     با توجه به سؤالات و ابهامات مطرح‌شده در خصوص نحوه حسابرسی و انجام فرآیندهای مالیاتی در خصوص انجمن‌ های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، بدین‌وسیله مقرر می‌دارد:

  1. نظر به اینکه به‌موجب بند “ی” ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعد آن کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضای مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی که دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط باشند و وجوهی که به‌موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضای آن‌ها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می‌شود، از پرداخت مالیات معاف / مشمول مالیات به نرخ صفر است و از طرفی عمده منابع درآمدی انجمن‌ های علمی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی و حق عضویت اعضا می‌باشد، بنابراین ترتیبی اتخاذ گردد تا اظهارنامه مالیاتی این‌گونه مؤدیان که در موعد مقرر تسلیم می‌گردد، حتی‌المقدور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آئین‌نامه موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم مورد پذیرش واقع گردد.
  2. در صورت عدم امکان مراتب مذکور در بند ۱ فوق و همچنین در خصوص پرونده‌های انجمن‌های مذکور که در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی مطرح می‌باشند، لازم است ترتیبی اتخاذ گردد که درآمد مشمول مالیات مؤدیان موصوف در اجرای مقررات تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ حتی‌الامکان از طریق رسیدگی به اسناد و مدارک تعیین گردد.
  3. با توجه به اینکه به‌موجب بندهای ۴ و ۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۲۳۹۹۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ و ردیف‌های ۵ و ۶ ماده ۱۳ آئین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ عمده منابع درآمدی انجمن‌های فوق مشمول ارسال فهرست معاملات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ نیست و از طرفی نظر به اینکه برای دریافت کمک و جوایز و هدایای بلاعوض و حق عضویت اعضا نیازی به صدور صورتحساب نمی‌باشد. لذا مراقبت‌های حرفه‌ای لازم در رسیدگی‌های مالیاتی به جرائم موضوع مواد اخیرالذکر انجام پذیرد.
  4. با عنایت به مراتب مندرج در بندهای ۱ و ۳ و در راستای تکریم ارباب‌رجوع و با توجه به ماهیت فعالیت انجمن‌ های علمی موردنظر، لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا در خصوص بخشودگی جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ و ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و مواد ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم مؤدیان مذکور، حداکثر مساعدت قانونی انجام پذیرد.
بخوانید!  تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

 

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل

تاریخ اجرا: …      –     مدت اجرا: …     –     مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

 

مجله اینترنتی تحلیلک

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید