ادبیات ادبیات و هنر

شاعر بین المللی؛ به بهانه بزرگداشت حکیم عمر خیام

حکیم خیام

عمر خیام نیشابوری یگانه بلبل دستان سرای گلشن شعر و شاعری ایران است که ترانه های دلپذیر و نغمات شورانگیز او دنیاپسند است.

تاکنون هیچ یک از شعرا و نویسندگان و حکما و اهل سیاست این سرزمین به اندازه او در فراخنای جهان شهرت عام نیافته اند.

خیام تنها متفکر ایرانیست که زنده و یابنده بودن نام و گفته او در میان تمام ملل دنیا مسلم است.

نه بس در پیش شرق شناسان و علما و ادبای مغرب زمین، بلکه در نزد عامه کسانی که با خواندن و نوشتن کاری دارند، خیام معروفست و شاید بیش از یک نیمه از متمدنین عرصه گیتی بنام او آشنا و به رباعیات حکیم مفتون اند.

می توان گفت وی تنها سخن سرای ایرانیست که همه دنیا او را متعلق به نوع بشر و غیر مخصوص به ملت و مملکت معین می دانند و در زمره شعرای درجه اول که جنبه بین المللی و دنیایی دارند به شمار می آورند.

ایران باید به خود ببالد که در آغوش خویش چنین گوینده ای پرورده که مایه سرافرازی و بلندآوازگی جاودانی او گردیده است.

البته قسمت عمده این شهرت عالم گیر را خیام مدیون کسی است که اول دفعه رباعیات او را به شعر انگلیسی ترجمه نمود و درمیان انگلیسی زبانان دنیا رواج داد و بدان سبب سایر ملل نیز بدان دسترسی یافتند.

به طوری که امروز هیچ زبان زنده ای نیست که رباعیات خیام به آن ترجمه و چندین بار چاپ نشده باشد.

 

ادوارد براون در جلد دوم کتاب تاریخ ادبیات ایران در این باره می نویسد:

خیام از برکت قریحه سرشار فیتزجرالد در سراسر اروپا خاصه در انگلستان و آمریکا شهرت بسیار یافته است.

 

همچنین یان ریپکا پژوهشگر نام آور چک در کتاب تاریخ ادبیات ایران خود می نویسد:

عمر خیام عملا در کشورهای اروپا و آمریکا از کلیه شاعران خاور زمین نامدارتر و بلندآوازه تر شد و شهرت استاد سخن خاور زمین، حافظ را که مورد پشتیبانی گوته بود و نیز اعتبار جشن ها و سال جشن ها را که در ایران و خارج از ایران برای فردوسی و نظامی برپا می کردند، و همچنین آوازه سعدی را که از دیرباز مورد توجه باختریان بود و دیگر شاعران خرد و کلان خاور زمین را تحت الشعاع قرار دهد.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

بلندآوازه مطرود؛ به بهانه درگذشت صادق هدایت

محمد زکی زاده

تهدید باغبان مدرسه (مجموعه داستان های شیوانا)

زهرا فخرایی

وحشی بافقی در سوگواری حسین بن علی (علیه السلام)

محمد زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید