هوش مالی

بودجه بندی مالی برنامه ای برای افزایش هوش مالی

افزایش هوش مالی و بودجه بندی مالی

بودجه بندی مالی برنامه ای برای افزایش هوش مالی

یکی از معانی واژه بودجه بندی این است که، برای شرایط خاص برنامه ای طراحی شود که مبالغ و مخارج در آن همگی تعیین گردند.

بودجه بندی یک برنامه است در جهت افزایش هوش مالی. بیشتر مردم بودجه بندی را برنامه ای می دانند که آن ها را از خطر فقیر شدن و نیازمند ماندن نجات می دهد، اما بودجه بندی برنامه ای است که افراد ثروتمند را ثروتمندتر می کند. بسیاری از افراد ترجیح می دهند تا کمبودها و کسری های خود را بودجه بندی کنند تا اضافات و مازادهای سرمایه هایشان را. به همین دلیل اولین رویکرد آن ها برای جلوگیری از مواجه با مشکلات مالی این است که سخت کار کنند و بر طبق آنچه که درآمد دارند، اهداف شان را در زندگی انتخاب کنند.

بودجه بندی کمبودها :

یعنی تعیین برنامه ای برای جبران هزینه ها. جبران در اینجا یعنی خرج کردن بیشتر از آنچه شخص درآمد دارد. بیشتر مردم تمایل دارند کمبودها و کسری ها ی خود را بودجه بندی کنند شاید به این دلیل که هوش مالی خود را تقویت نکرده اند و همچنین برنامه ریختن برای متعادل کردن دخل و خرج آسان تر از پول درآوردن است. اما بهتر است انرژی خود را صرف افزایش درآمد و هوش مالی خود کنیم تا اینکه بخواهیم راهی برای کمبود هزینه ها پیدا کنیم.

افرادی که به دیگران محتاج می شوند و به اجبار از آن ها پول قرض می گیرند، کسانی هستند که بیشتر از درآمدشان خرج می کنند. به همین خاطر به این افراد توصیه می شود قبل از اینکه به پول هایشان دست بزنند راه مناسبی برای خرج کردن آن ها پیدا کنند. بی مسئولیتی در برابر سرمایه ها  و استفاده نکردن از هوش مالی یکی از بزرگترین دلایل روبرو شدن آن ها با مشکلات مالی است.

بخوانید!  با توصیه های پیترلینچ هوش مالی خود را در بورس افزایش دهید

بودجه بندی اضافات و مازادها:

یعنی طراحی یک برنامه برای جلوگیری از مخارج اضافی و پرداخت هزینه های غیر ضروری. جلوگیری از مخارج اضافی مهم ترین بخش از این نوع بودجه بندی است. هدف این برنامه پیدا کردن راهی برای استفاده درست از سرمایه هاست.

بارونز می گوید: یک شخص باید با بودجه بندی سرمایه های اضافی و مازاد خود، قرض هایش را بپردازد یا اینکه در برخی از بخش های مطمئن سرمایه گذاری کند.

بیشتر افراد ترجیح می دهند که راه سومی را انتخاب کنند و پول های اضافی خود را به دلخواه خرج کنند. مطمئنا این افراد با مشکلات مالی مواجه می شوند آنگاه است که به جای بودجه بندی مازادها، باید به فکر بودجه بندی کسری ها باشند.

اگر بخواهیم ضریب هوش مالی خود را تقویت کنیم باید از دو نوع بودجه بندی استفاده کنیم. اگر کسی می خواهد ثروتمند شود، باید ابتدا به بودجه بندی اضافات و مازادها توجه داشته باشد، سپس به افزایش درآمد و کاهش هزینه ها و مخارج.

مجله اینترنتی تحلیلک

 

نوشته های مرتبط

هوش مالی و خلاقیت

زهرا دره شیری

رابطه هوش مالی و هوش هیجانی

زهرا دره شیری

اگر این مطلب را بخوانید به زودی ثروتمند می شوید!

زهرا دره شیری

دیدگاه خود را ثبت کنید