بخشنامه ها

آیین نامه اجرایی تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

آیین نامه تبصره 19 قانون بودجه سال 1399

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۹/۴۳ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

دسته: حکم مالیاتی تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

موضوع: ابلاغ حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ موضوع ابلاغ احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، ضمن ارسال تصویر تصویب نامه شماره ۳۱۴۷۹/ت ۵۷۶۷۹هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیأت محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی تبصره ۱۹ ماده واحده قانون مذکور، حکم ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی یاد شده به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود:

درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی در قرارداد مشارکت های موضوع تبصره(۱۹) قانون در کاربری اصلی پروژه از مشوق های مالیاتی جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده(۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده(۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور-مصوب ۱۳۹۴- و اصلاحات بعدی آن برخوردار می باشد.”

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا: ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ – مدت اجرا: مطابق بخشنامه
بخشنامه مالیاتی و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

بخشنامه مالیاتی در خصوص عدم شمول مالیات و عوارض نسبت به سود سپرده گذاری ها

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی ابلاغ دادنامه شماره ۲۶۲ و ۲۶۳ دیوان عدالت اداری

محمد مهدیان

رأی دیوان عدالت اداری موضوع ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید