بخشنامه ها

تصویب نامه شماره ۱۹۱۸۶ هیئت وزیران موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م

تصویب نامه شماره 19186 هیئت وزیران موضوع مواد 147 و 148 ق.م.م

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۱ مورخ  ۱۳۹۹/۰۵/۲۵

دسته: مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م

موضوع: تصویب نامه شماره ۱۹۱۸۶/ت۵۷۶۶۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ هیئت محترم وزیران

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره ۱۹۱۸۶/ت۵۷۶۶۰هـ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ هیئت محترم وزیران که مقرر می دارد:«برق مصرفی مناطق زلزله زده استان کرمانشاه در سال های ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به صورت رایگان محاسبه و به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می شود.» جهت اجرا ابلاغ می شود.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

 

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه – مدت اجرا: مطابق بخشنامه
بخشنامه مالیاتی و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)

نوشته های مرتبط

بخشنامه مالیاتی در خصوص در خصوص تبصره ماده ۵ قانون ایجاد شهرهای جدید

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی در خصوص مراکز استخراج رمز ارزها (ماینینگ)

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید