بخشنامه ها

ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)

ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۵۲ مورخ  ۱۳۹۹/۰۶/۱۰

دسته: ماده ۵۰ ق.م.م

موضوع: ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی)

نظر به اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی در سیاست گذاری امور کلی مربوط به سفته و با لحاظ فوریت ارائه خدمات الکترونیکی در راستای تدابیر ستاد ملی مبارزه با کرونا، به پیوست توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی) که از تاریخ ابلاغ توسط مقام عالی وزارت طی نامه شماره ۶۰۰۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ به موقع اجرا گذاشته شده است برای اطلاع و اقدام، ارسال می گردد.

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

 

تاریخ اجرا:  – مدت اجرا:
بخشنامه مالیاتی و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  تصویب نامه شماره 19186 هیئت وزیران موضوع مواد 147 و 148 ق.م.م

نوشته های مرتبط

ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم

محمد مهدیان

ابلاغ تصویب نامه های هیأت محترم وزیران موضوع ماده ۱۳۲ ق.م.م

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی در خصوص حق تمبر بروات اسنادی / ارزی

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید