بخشنامه ها

ابلاغ دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص ماده ۲۲ مالیات بر ارزش افزوده

دادنامه شماره 9909970905810466 دیوان عدالت اداری

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۱۰/۹۹/۴۰ مورخ  ۱۳۹۹/۰۴/۲۱

دسته: ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

موضوع: ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (۱۰) بخشنامه شماره۷۸۲۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۲

به پیوست دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رای آن هیات ( مبنی بر ابطال بند (۱۰) بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۲) به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

« براساس بند(۶) ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی در صورت عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد مشمول جریمه ای معادل %۲۵ مالیات متعلق خواهند شد. نظر به اینکه مستفاد از بند قانونی فوق این است که در صورت عدم ارائه هر یک از موارد مقرر در بند فوق و یا عدم ارائه کلیه این موارد، جریمه %۲۵ مقرر قابل اعمال خواهد بود، لذا بند (۱۰) بخشنامه شماره ۷۸۲۱ مورخ ۱۳۸۹/۰۵/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت عدم ارائه هریک از موارد مقرر در بند (۶) ماده (۲۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، جریمه موضوع این بند به طور جداگانه بر آنها اعمال می شود و مجموع این جریمه می تواند به %۵۰ مالیات متعلق نیز بالغ گردد، خلاف قانون و خارج از اختیارات وضع شده و مستند به بند(۱) ماده (۱۲) و ماده (۸۸) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.»

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه – مدت اجرا: نامحدود
بخشنامه مالیاتی و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

بخشنامه مابه الاختلاف تحویل اسناد خزانه اسلامی با ارزش اسمی بیشتر

محمد مهدیان

بخشنامه عدم اعمال معافیت تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.م.م برای جریمه‌های کتمان شده

محمد مهدیان

تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید