بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری

بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۶۱ مورخ  ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

دسته: ماده ۱۳ ق.م.م

موضوع: ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ مبنی بر عدم ابطال بند (۹) بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۳۰ سازمان و بند (۲) رأی شماره ۵۵۸۶-۳۰/۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ مبنی بر رد خواسته ابطال بند (۹) بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ به تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور و بند (۲) رأی شماره ۵۵۸۶-۳۰/۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

تاریخ اجرا: وفق بخشنامه  – مدت اجرا: نامحدود – مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
بخشنامه مالیاتی و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  بخشنامه مالیاتی اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 200/98/41 بخشودگی جرائم

نوشته های مرتبط

بخشنامه مالیاتی اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان تأیید شده در سال ۱۳۹۷

محمد مهدیان

بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴ در خصوص ابلاغ معافیت های مالیاتی حقوق ۱۳۹۸

محمد مهدیان

رأی دیوان عدالت اداری بر رد شکایت نسبت به برخی تبصره‌های آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۲

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید