بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری

بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۶۱ مورخ  ۱۳۹۸/۰۷/۰۳

دسته: ماده ۱۳ ق.م.م

موضوع: ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ مبنی بر عدم ابطال بند (۹) بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ مورخ ۱۳۸۴/۰۶/۳۰ سازمان و بند (۲) رأی شماره ۵۵۸۶-۳۰/۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی

به پیوست تصویر رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ مبنی بر رد خواسته ابطال بند (۹) بخشنامه شماره ۱۱۸۲۳ به تاریخ ۱۳۸۴/۰۶/۳۰ سازمان امور مالیاتی کشور و بند (۲) رأی شماره ۵۵۸۶-۳۰/۴ مورخ ۱۳۷۶/۰۵/۲۲ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی، برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می­گردد.

 

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

تاریخ اجرا: وفق بخشنامه  – مدت اجرا: نامحدود – مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
بخشنامه مالیاتی و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده ۱۳۲ ق.م.م

محمد مهدیان

ابلاغ بند ۴ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی در خصوص مالیات بر ارزش‌افزوده خدمات حمل‌ونقل ریلی

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید