رمزهای موفقیت روانشناسی موفقیت موفقیت

راز موفقیت در پس انداز و سرمایه گذاری

راز موفقیت در پس انداز و سرمایه گذاری

راز موفقیت در پس انداز و سرمایه گذاری

قانون ۵۰/۳۰/۲۰

قانون ۵۰/۳۰/۲۰ یک قاعده کلی است که می تواند برای مدیریت بودجه مورد استفاده قرار بگیرد.

بر اساس این قانون درآمد شما باید در سه بخش هزینه شود:

۵۰٪ درآمد خود را باید برای هزینه هایی مثل اجاره، رفت و آمد، آب و برق و گاز و خورد و خوراک اختصاص دهید.

۳۰٪ درآمد خود را باید برای سرگرمی، خرید و هر چیزی که باعث خوشحالی و تفنن شما می شود، هزینه کنید.

و ۲۰ درصد باقیمانده را در بانک یا یک جای مطمئن پس انداز کنید.

 

گرنت کاردون که یکی از برترین کارآفرینان قرن بیست و یک نامیده می شود، می گوید:

مقداری از پول خود را در یک حساب مطمئن پس انداز کنید. هرگز از این حساب برای چیزی استفاده نکنید، حتی یک وضعیت اورژانسی.

تا امروز، حداقل دو بار در سال، من به مرز ورشکستگی رسیدم. زیرا من همیشه مازاد درآمدم را در کارهایی سرمایه گذاری کردم که نمی توانم به آن دست بزنم.

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  5 رمز موفقیت در زندگی و کسب و کار

نوشته های مرتبط

راه بهتری هم وجود دارد

مهسا زکی زاده

به خودتان باور داشته باشید

مهسا زکی زاده

انتخاب های پیش روی همه…

مهسا زکی زاده

دیدگاه خود را ثبت کنید