بخشنامه ها تازه های مالیاتی

بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۳ در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس

بخشنامه مالیاتی 230/98/3 شرکتهای پذیرفته شده در بورس

تازه های مالیاتی  –   بخشنامه مالیاتی ۲۳۰/۹۸/۳  مورخ  ۱۳۹۸/۰۱/۱۸

دسته: ماده ۱۴۳ ق.م.م – بورس و فرا بورس

 موضوع: تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم

پیرو بخشنامه‌های منتهی به شماره ۱۶۲/۹۷/۲۳۰/د مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ به‌منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به ۳۱ مورد تأییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس و یک برگ فهرست مربوط به ۱ مورد تأییدیه شرکتهای پذیرفته شده بورس کالا از تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ مربوط به دوره‌های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره ۱۲۲/۴۶۷۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست‌های پیوست و تأییدیه‌های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به‌محض دریافت متعاقباً ارسال خواهد شد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه       –     مدت اجرا: مطابق بخشنامه     –     مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

مجله اینترنتی تحلیلک

نوشته های مرتبط

بخشنامه مالیاتی مبنی بر رد شکایت ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۱۰۹۱

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی در خصوص ماده ۱۶۵ ق.م.م مؤدیان استان‌های سیل‌زده

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی تاییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید