بخشنامه ها

بخشنامه مالیاتی در خصوص ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م

بخشنامه مالیاتی در خصوص ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م

تازه های مالیاتی – بخشنامه مالیاتی ۲۰۰/۹۸/۴۷ مورخ  ۱۳۹۸/۰۵/۲۸

دسته: ماده ۱۷۲ ق.م.م

موضوع: اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م

به پیوست تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ ق.م.م که به امضای وزرای محترم ذیربط رسیده است، جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

با عنایت به مراتب فوق عبارت “ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند (ستاد دیه کشور)” بعد از عبارت “موسسه بنیاد خیریه روشنایی امید ایرانیان” در بند ۳ ضوابط اجرایی ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم اضافه می‌شود.

 

امید علی پارسا

رئیس کل

 

تاریخ اجرا: ۱۳۹۱/۱/۱ – مدت اجرا: نامحدود – مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
بخشنامه مالیاتی و دستورالعمل‌های منسوخ (شماره و تاریخ): ندارد

 

مجله اینترنتی تحلیلک

بخوانید!  بخشنامه مالیاتی در خصوص ارسال قانون اصلاح بند ۳ ماده ۲ ق.م.م

نوشته های مرتبط

بخشنامه شماره ۲۳۰/۹۸/۲ در خصوص کمک به آسیب دیدگان حادثه سیل اخیر

محمد مهدیان

ارسال رأی دیوان عدالت اداری در خصوص تبصره ۱۱ ماده ۵۳ ق.م.م

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی تاییدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید