قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۸ : وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

۱ ـ وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن‌، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.

۲ ـ وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

۳ ـ وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه‌، دایی‌، خاله و اولاد آنها.

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۲

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۵۴ مکرر

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید