قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۰

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۰ : حذف شد.(۱)

 

توضیحات:

۱.به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۲۰) حذف شد.

‌”ماده ۲۰- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث بشرح زیر است:

شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم
تا مبلغ ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ۵% ۱۵% ۳۵%
تا مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۱۵% ۲۵% ۴۵%
تا مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نسبت به مازاد ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲۵% ۳۵% ۵۵%
نسبت به مازاد ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۳۵% ۴۵% ۶۵%

از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون(۳۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد. معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال خواهد بود.”

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

وظایف و تکالیف مشمولین پایانه های فروشگاهی

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۰۸

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۲۹

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید