قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۲

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم– ماده ۲۲: حذف شد.(۱)

 

 

توضحیات:

  1. به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۲۲) حذف شد.
    ‌ماده ۲۲ – در صورتی که به موجب رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود، مطالبات مذکور جزء ماترک ‌منظور نمیشود و اگرمالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات‌ متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارایی از نظر تأمین مالیات متعلق می­تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا رأسا ‌اقامه دعوی نماید.”

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۰۸

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۵۵

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۳۲

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید