قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷: حذف شد. (۱)

 


توضیحات:

  1. به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۲۷) قانون و تبصره آن حذف شد.
    “ماده ۲۷ قانون مالیات های مستقیم – ‌اداره امور مالیاتی صلاحیت­دار در مورد ارث، ‌اداره امور مالیاتی‌ است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در‌ایران مقیم نبوده، ‌اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.
    تبصره – اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می­ باشد.”

 

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۶۰

محمد مهدیان

در مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی بر حمایت دولت از توسعه بخش کشاورزی تاکید کرد

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۵۱

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید