قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۳۲

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۳۲: حذف شد. (۱)

 


توضیحات:

  1. به موجب بند ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده (۳۲) قانون و تبصره های آن حذف شد.
    “ماده ۳۲ قانون مالیات های مستقیم مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (۱) ماده (۵۹) این قانون در زمان فوت بوده و مأخذ‌ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

‌تبصره ۱ – اثاث‌البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

‌تبصره ۲ – در مورد ساختمان‌هایی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک‌ نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین‌ ذیربط استفاده کند.

تبصره ۳ – در مواردی که منفعت مال مورد وصیت یا نذر واقع می­شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت، اصل مال عاید وراث ‌شود ارزش مال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین‌الفوت مورث با رعایت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقویم و به سهم‌الارث وراثی که مال عاید آنها‌ می­شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره ۴ – حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه‌ خواهد شد.”

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم و صدور پروانه کسب

محمد مهدیان

بخشنامه مالیاتی در خصوص ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ ق.م.م

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۵۲

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید