قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۳۳

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۳۳: مأموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی‌ مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل مأموریت خود، با تعیین مشخصات و ارزش آنها، از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.

تبصره ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ ‌تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۸۸

محمد مهدیان

ابلاغ بند ۴ مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی

محمد مهدیان

ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید