قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۳۵

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۳۵: حذف شد. (۱)


توضیحات:

  1. .به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۳۵ حذف شد.
    ماده ۳۵ قانون مالیات های مستقیم ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در ‌موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند، باید گواهی‌نامه اداره امور مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول ‌مالیات، یا این که مالیات، متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی­نامه مجاز به‌ ثبت نیستند.”

 

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۲۰

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۷۷

محمد مهدیان

اظهارنامه مالیاتی – آشنایی با اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل گروه سوم (صفحه چهارم)

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید