قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۳۶

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۳۶: حذف شد. (۱)


توضیحات:

  1. به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۳۶ حذف شد.
    ماده ۳۶ قانون مالیات های مستقیم بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود ‌دارند، مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگراین­که گواهی­نامه موضوع قسمت اخیر ماده (۳۵) این قانون ارائه گردد.”

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

بخوانید!  نحوه تعیین مالیات اینفلوئنسر‌ها/ فعالیت تبلیغاتی مشمول مالیات می شود

نوشته های مرتبط

تکالیف مؤدیان پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۷۵

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۱۳

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید