قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۰

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۰: حذف شد. (۱)


توضیحات:

  1. به موجب بند ۶ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، ماده ۴۰ حذف شد.
    ماده ۴۰ قانون مالیات های مستقیم در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی ازمالیات خود نباشند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند با‌ اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور ‌نباشد می‌توانند طبق ماده (۴۱) این قانون عمل کنند.”

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

بخوانید!  نحوه تعیین مالیات اینفلوئنسر‌ها/ فعالیت تبلیغاتی مشمول مالیات می شود

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۰۵

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۴۴

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۶۵

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید