قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۴

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۴: از هر برگ چک که از طرف بانکها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

بخوانید!  نحوه تعیین مالیات اینفلوئنسر‌ها/ فعالیت تبلیغاتی مشمول مالیات می شود

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۵۱

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۱۲

محمد مهدیان

تکذیب ادعای ارائه اطلاعات صرافی ها در قالب FATF به طرف خارجی از سوی وزارت اقتصاد

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید