قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۵

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۴۵: از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل نیم در هزار (۱) حق تمبر اخذ می‌شود:

  1. برات
  2. فته‌طلب (‌سفته) و نظایر آنها.

تبصره: حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.


توضیحات:

  1. به موجب بند ۹ ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم ، مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، عبارت «سه در هزار» در ماده (۴۵) به عبارت «نیم در هزار» تغییر یافت.

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

بخوانید!  نحوه تعیین مالیات اینفلوئنسر‌ها/ فعالیت تبلیغاتی مشمول مالیات می شود

نوشته های مرتبط

آیین نامه اجرایی تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۱۱۳

محمد مهدیان

ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید