قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۵۱

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۵۱: در صورت تخلف از مقررات این فصل‌، متخلف‌ علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۲۸۲

محمد مهدیان

ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص مرجع اعتراض به آرای هیات حل اختلاف

محمد مهدیان

لیست مشمولین صندوق مکانیزه فروش صاحبان مشاغل اشخاص حقیقی

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید