قانون مالیات های مستقیم مالیات

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۵۲

قانون مالیات های مستقیم

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۵۲: درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری ‌حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های‌ مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

 

مجله اقتصادی تحلیلک (قوانین مالیاتی)

نوشته های مرتبط

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۸۱

محمد مهدیان

قانون مالیات های مستقیم – ماده ۶۲

محمد مهدیان

قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

محمد مهدیان

دیدگاه خود را ثبت کنید